ana_jovanovic2a


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Zanima me kog dana najranije posle parenja je mogu’e izvesti abortus kuja primenom estrogenih preparata? Unapred se zahvaljujem na odgovoru.
Nemanja


O: Prekidanje graviditeta estrogenim preparatima podrazumeva korišćenje preparata na bazi estradiol cipionata i dietilstilbestrola. Preparati na bazi estrogena se daju nakon ovulacije. Imaju ulogu da uspore kretanje jajne ćelije duž jajovoda do materice. Na ovaj način se sprečava kontakt spermatozoida i jajne ćelije-koncepcija. Davanje ovih preparata vrlo često izaziva pojavu piometre, međutim pravilnim odabirom doze i vremena kada se aplikuje preparat se rizici mogu svesti na minimum. Na osnovu nekih istraživanja smatra se da jedna doza aplikovana petog dana od ovulacije ima najbolje dejstvo sa minimalnim rizikom od pojave piometre. Tačan izbor vremena i broj ponavljanja kao i doza preparata koja će se aplikovati, zavisi prvenstveno od mišljenja veterinara i njegovog kliničkog iskustva.

Ukoliko ne želite da Vaša kuja ima potomstvo, najbolje bi bilo sterilisati je. O sterilizaciji je pisala koleginica Aleksandra Todosijević, dr. vet. med., u tekstu pod naslovom “Sterilizacija ženke”.

OZNAKE: