Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam 3 g. staru rusku plavu mačku. Kada spava i kada se liže proizvodi čudne zvuke, kao neko škripanje. To je njemu skoro ceo život. Pre toga je nešto bio bolestan, a ja predpostavljam, pošto imam komšije koje mrze mačke, da ga je neko otrovao ... već sam imala situaciju da mi prošle mačke uginu od "trovanja". Želim samo da znam da li je to neka bolest ili mu je to od onoga kad je bio bolestan?
Staska

O: Osim mjaukanja, mačka komunicira i predenjem.

Taj promukao, tih i neprekidan zvuk je proizvod disajnih pokreta i protoka krvi u glavnim krvnim sudovima. Time mačka izražava zadovoljstvo, udobnost, naklonost, ali važno je istaći da predenje može biti i znak bola ili stresa.

Simptom koji ste opisali je nespecifičan i ne može ukazati ni na jedno oboljenje pa bih vas savetovala - ukoliko smatrate da se ne radi o predenju - da odvedete mačku veterinaru i obezbedite joj potpun klinički pregled na osnovu koga ćete imati saznanje o zdravstvenom statusu mace.

Intoksikacije su veoma česta pojava u životinja. Mačka je radoznala životinja i ima jak lovački instinkt. Spremna je da istražuje, tako da može doći u kontakt sa opasnim supstancama koje su prisutne na svakom koraku i mogu da izazovu lakše ili teže oblike trovanja.

Postoji veliki broj otrova koji izazivaju različite kliničke simptome. Simptomatologija kod trovanih životinja zavisi od vrste otrova, količine unesenog otrova u organizam, koncentracije otrova, količine resorbovanog otrova (jedan deo se može izbaciti povraćanjem), sistema organa na koji otrov deluje. Za neke od otrova postoje protivotrovi što olakšava situaciju pod uslovom da vlasnik zna kojim je otrovom trovana njegova životinja. Ukoliko vlasnik životinje dođe do otrova bilo bi korisno uzeti uzorak kako bi veterinar mogao izvesti nekakav zaključak ili uputiti otrov na toksikološke analize.

Trovanja mogu biti akutna i hronična.

Najčešća trovanja u veterinarskoj medicini su: trovanja organofosfatima i karbamatima, organohlornim jedinjenjima, rodenticidima (najzastupljeniji su antikoagulativni rodenticidi) i mikotoksinima.

Terapija zavisi od simptomatologije i od vrste otrova. Zato bih preporučila odlazak veterinaru jer bez pregleda i vaše detaljne anamneze nema mogućnosti postavljanja dijagnoze.

OZNAKE: