Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Moj tata je spasio jednu zebu od mačke, ali povređeno joj je levo krilo. Ne znam kako da je zbrinem, a da je još više ne povredim. Moja baka mi je dala mast Flogocid koji ona koristi za svoje životinje koje bukvalno usvaja svaki dan. Stvarno ne znam kako da joj pomognem. Inače je jako živahna, ali joj je krilo skroz spušteno. Molim Vas pomozite, Katarina

O: Povrede krila mogu biti različite u smislu ogrebotina, oteklina, istegnuća mišića ili drugih delova krila, dislokacije kostiju, lom krila itd. Bilo bi najbolje da posetite veterinara koji bi povredu locirao i utvrdio prirodu povrede.

Kosti krila se mogu reponirati (ukoliko je došlo do dislokacije kostiju). Povređeno krilo bi trebalo terapirati jer u protivnom može doći do nekroze oštećenog tkiva i sepse. Takođe krilo bi trebalo fiksirati i ptici omogućiti mirovanje.

U najtežim slučajevima kada repozicija nije moguća, a došlo je do ozbiljnijih prekida kontinuiteta kostiju krila i povreda sa krvarenjem, nužno je uraditi amputaciju krila.

Savetujem Vas da, pored posete veterinaru, ptici dodate u vodu za piće kompleks vitamina i da ptica miruje u ambijentu sa prijatnom temperaturom 20 - 21°C.

OZNAKE: