Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imamo mužjaka tigrice starosti oko 4 - 5 godina. Sinoć je našom nepažnjom, pri  letu  priklješten vratima, iz nosića mu je potekla krv, počeo je da se trese  i  da  skače i  nekontrolisano  da  leti. Vratili  smo  ga  u  kavez, a  jutros  smo  ga odneli  kod  veterinara  gde  je  dobio  terapiju, antibiotike i vitamine. Infuziju  dobija na  3 - 4  sata, jer  ne  može  da  uzima  hranu  i  vodu. Veterinar  nam  je  rekao  da  je  verovatno  olabavio  kljun. Ali  ni  on  nije  siguran  u  kolikoj  meri  je  povreda  teška. Molim  vas  da  nam  odgovorite  koje  su  šanse  da  preživi  sa  takvom  povredom  i da  se  oporavi? On  sada  samo  spava  sa  glavicom  pod  krilom  i  samo  se povremeno  oglasi. Dragana

O: Kljun ili rostrum je spoljašnja anatomska struktura ptice koja služi za hranjenje, odbranu, građenje gnezda.

Ptice kao i sisari imaju gornju i donju vilicu (maksilu i mandibulu). Čeljusti su sastavljene od kosti koje su tipično porozne, pa im je omogućeno letenje. Kljun je obuhvaćen čeljusnim kostima, a njegova spoljašnja površina prekrivena je tankim slojem sastavljenim od keratina. Između spoljašnjeg sloja i koštanog dela je sloj koji je vaskularizovan i inervisan (bogat krvnim sudovima i nervima).

Sloj koji je sastavljen od keratina raste doživotno. U zavisnosti od vrste ptice kljun godišnje poraste 2,5 - 7,5 cm. Kljun se korištenjem troši tokom vremena ali se i obnavlja, raste.
 
Pucanje ili listanje kljuna je najčešća posledica traume ili udarca kljuna o zid, vrata, prozor - tokom letenja ili sletanja.

Povrede kljuna krvare i neophodno je pre svega sanirati krvarenje, a rana se mora dobro očistiti. Neophodno je ptici davati antibiotike. Pošto je kljun inervisan, prisustvo bola onemogućava uzimanje hrane.
 
Ptice sa povredama kljuna mogu preživeti ukoliko su podvrgnute veterinarskoj kontroli, dobijaju kontinuirano hranu i vodu i antibiotsku terapiju.

Preporučljivo je i dodavanje minerala i vitamina.

OZNAKE: