Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: U gradu sam gde nema adekvatnog veterinara za mog hrčka. Evo o čemu je reč, danas sam vratima preklještila glavicu hrčka. Nema nikakvih vidljivih promena na glavici sem veoma malo krvi u desnom uhu. Hrčak nije više aktivan kao ranije ali jede i sporije se kreće. Od trenutka povrede je u kučici i samo spava. Ima blizu 2god. Pomozite molim vas. Jako brinem. Unapred hvala na odgovoru. Jelena

О: Stanje Vašeg ljubimca koje opisujete smatram vrlo ozbiljnim pa Vam savetujem da ga svakako što pre odvedete veterinaru na pregled, kako bi se na vreme započelo s terapijom.


Naime, lečenje ovakvih malih životinjica postoji, međutim pošto se radi o malenom organizmu, i najmanja mehanička povreda može biti uzrok krvarenja i takvo stanje može imati posledice opasne po život.


Uopšteno, kod kućnih ljubimaca česta su oštećenja kičme i drugih delova lokomotornog sistema uzrokovana padom, odnosno mehaničkim povredama.

Kičma se sastoji od kičmenih pršljenova, prstenastih kostiju koje prave kičmeni kanal. Upravo su kičmeni pršljenovi ti koji stradaju kod različitih padova, pa nastaju frakture. Frakturisani i napuknuti kičmeni pršljenovi dovode često do kompresije nerava. Kako se unutar kanala kičmene moždine nalazi leđna moždina, a od leđne moždine se odvajaju pojedinačni nervi koji izlaze iz kanala, pri frakturama kičmenih prstenova dolazi do povrede leđne moždine što može dovesti do delimične ili potpune oduzetosti mišića i gubitka osećaja. Leđna moždina može biti oštećena u trenutku povrede ili kasnije prilikom pomeranja povređenog dela.

Sledeća povreda koja je česta je potres mozga. Potres mozga je funkcionalni poremećaj koji može imati za posledicu gubitak svesti. Potres mozga najčešće nije praćen strukturnim povredama mozga, pa su posledice u smislu neuroloških poremećaja vrlo retke. Poremećaj ravnoteže može ukazivati i na neurološka oštećenja, odnosno povredu centra za ravnotežu. Međutim, ne sme se isključiti ni unutrašnje krvarenje, pa ni mikrotraume unutrašnjih organa.

Svakako Vam preporučujem da posetite svog veterinara, kako bi se napravio RTG i po potrebi druge dijagnostičke pretrage.