Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Pre par dana smo kupili aleksandra, prodavac nam nije rekao da li je mužjak ili ženka. Ona je izuzetno pametna i dosta druželjubiva kada je van kaveza pa vas zato molimo da nam kažete koliko ima godina jer je zadnjih par dana postala malo nervoznija. Molim Vas da nam odgovorite, unapred hvala! Jovan
O: Papagaj je ptica kod koje polni dimorfizam nije izražen, odnosno mužjak i ženka se ne razlikuju. Za razliku od sisara, papagaji imaju reproduktivne polne organe koji su interni, te samim tim nevidljivi golim okom. Jedini papagaji kod kojih se vizuelno može odrediti pol jesu eklektus papagaji, čiji se pol može utvrditi po boji perja u trećoj nedelji starosti (perje ženke je crno, a mužjaka sivo), kao i kod većine kakadu papagaja čiji se pol može odrediti po boji očiju.

-Utvrđivanje pola DNK analizom-

Iako postoji mnoštvo metoda za utvrđivanje pola papagaja, jedini potpuno pouzdan metod je DNK analiza pola. DNK analiza može se uraditi na osnovu uzoraka krvi ili uzoraka perja. Za prikupljanje uzorka krvi potrebno je koristiti sterilni bris sa vatom. Nakon prikupljanja uzorka krvi, bris treba staviti u obeleženu epruvetu. Za prikupljanje uzorka perja koristi se sveže iščupano perje. Materijal koji se analizira nalazi se u samom korenu pera, odmah ispod površine kože, pa stoga perje koje je otpalo obično nije pogodno za DNK analizu. Sa ptice treba iščupati od tri do pet pera i to najbolje sa grudi. Potreban materijal nalazi se na samom vrhu pera, u pitanju je mali komad tkiva ili krvi, te stoga taj kraj pera ne treba dodirivati. Uzorke treba poslati u DNK centar. Kod nas se ovakve analize ne rade rutinski. Vlasnici treba da se raspitaju o laboratiriji koja je osposobljena za ove analize.

-Utvrđivanje pola laporoskopijom-

Pol papagaja se može odrediti i hirurškim putem. Ne radi se o obimnoj intervenciji ali je ovo ipak invazivna metoda i zahteva dobro opremljenu veterinarsku ambulantu. Ovaj metod podrazumeva odvođenje papagaja kod veterinara koji će napraviti rez na abdomenu, a potom koristiti instrument laporoskop, kojim pregleda unutrašnjost ptice. Koristeći ovaj instrument, veterinar može videti polne organe, te na taj način utvrditi pol ptice.

-Ponašanje papagaja-

Jedna od metoda utvrđivanja pola jeste posmatranje ponašanja papagaja. I mužjaci i ženke postaju seksualno zreli između prve i druge godine života. Uopšteno, ženke su agresivnije od mužjaka. Ova metoda je veoma nepouzdana. Osim toga, kada se gnezdu približi odgajivač, mužjaci se povlače ka dnu gnezda, nastojeći da se sakriju i saginju glavu, dok se ženke ne kriju i drže glavu podignuto.

-Opipavanje karlične kosti-

Opipavanje karličnih kostiju je donekle pouzdanija metoda nego posmatranje ponašanja papagaja. Često postoji razlika između širine muških i ženskih karličnih kostiju papagaja. Neki vlasnici predlažu da se ptica prevrne i da joj se lagano napipaju kosti neposredno iznad anusa. Muške kosti su češće bliže jedna drugoj, sa gotovo neprimetnim prostorom između, dok su kod ženki kosti udaljenije.

Analize DNK nisu rutinska metoda, nego se rade u ovlašćenim laboratorijama. Kod nas to je Fakultet Veterinarske medicine i dobro opremljene veterinarske ambulante.

 

OZNAKE: