Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Nakon neželjenog parenja zvao sam veterinara i rekao mi je da 40dan dođem na ultrazvuk da vidimo da li ima štenca kada smo ustanovili da ima. Dao je kuji neke injekcije za okot pre vremena i ona mi sad ne dobija teranje, a to je bilo u decembru. Šta trebam da radim da bih ustanovio da li će dobiti uopšte teranje? I da li znate koje injekcije su bile u pitanju pošto ja nisam više u kontaktu s veterinarom? Pozdrav, Marko

O: Kuja je sezonski monoestrična životinja što znači da ispoljava samo jedan estrus tokom sezone parenja. Period između dva estrusa (polna žara) često varira, čak i kod iste kuje, a prosečni vremenski interval između dva estrusa iznosi 5 do 8 meseci (fiziološki parametri 4 do 12 mes.).


Upotreba hemijskih sredstava (hormona) se sprovodi kako bi se sprečio ili suzbio estrus, ili se sprečava implantacija, odnosno začeće i na taj način se prekida graviditet. Upotreba hemijskih sredstava (različitih hormona) nosi sa sobom veliki rizik kasnijih komplikacija koje se ispoljavaju kao poremećaj polnog ciklusa ili kao zapaljenje materice i piometra.

Pravilnim izborom medikamenata rizik od kasnijih komplikacija se može smanjiti, ali se nikad u potpunosti ne može izbeći.

Poremećaj polnog ciklusa posle primene hormonskih preparata kuja su najčešći. Tada je teško predvideti i planirati kada će se pojaviti novi ciklus i da li će kuja posle parenja ostati gravidna.

Mnogi odgajivači su svedoci poremećaja polnog ciklusa kod svojih kuja, posle primene hormonskih preparata. Kod nekih tako tretiranih kuja ciklus se pojavljuje neuobičajenim tokom, intenzitetom i vremenom trajanja uz nespecifičnu vaginalnu sliku prilikom pregleda mikroskopskih preparata. U svakom slučaju ovaj metod mora biti dobro osmišljen, a primenjuje se sa velikim rizikom.


Jako je diskutabilno prognozirati koji je hormonski preparat Vaš veterinar primenio na vašem ljubimcu u svrhu prekida graviditeta, kao i eventualne neželjene efekte i kontraindikacije koje taj preparat može ispoljiti na Vašoj kuji.

U svakom slučaju, poseta veterinaru koji je primenio sredstvo na kuji i eventualno informisanje o neželjenim efektima koje to sredstvo može ispoljiti svakako bi moglo da Vam pomogne.

OZNAKE: