Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre tri meseca je ustanovljeno da moj mačor ima kamenčiće i polipe u bešici. Kada je urađena krvna slika i leukocitna formula rezultati su bili užasni, ali je urin bio uredu, pa smo uradili i test na FeLV i FIV i oba su bila negativna! Terapijom su kamenčići otklonjeni, ali sa polipima imamo ogromnih problema. On i sada nosi kateter jer bez njega apsolutno ne može da mokri. Posle svih antibiotika i raznog eksperimentisanja sa lekovima, i naravno konstantnog davanja metionina - nema napretka. Trenutno mi predlažu da mačoru uradim Urostomu. Mene zanima da li je to potrebno i da li će išta promeniti u situaciji sa polipima? I naravno, bila bih vam veoma zahvalna ako možete da mi date neki savet u vezi sa lečenjem polipa.

Možete li da mi okvirno kažete koliko dugo može da traje ta bolest?
Unapred zahvalna, Tijana

O: Polipi su obično benigni izraštaji koji se formiraju na membranama sluznica. Kada se pojave oblika su suze, ali kada se razviju poprimaju grozdast oblik i povezani su sa sluzokožom peteljkastom osnovom. U početku njihova pojava nije praćena nikakvim simptomima, ali kako su obično praćeni zapaljenjima, sa njhovim rastom moguće je veće stvaranje sluzi i krvarenje (kada je neophodna antibiotska terapija).

Postoji potencijalni malignitet polipa, posebno kada su u pitanju polipi urotelijalnog epitela (epitela mokraćnog sistema) i nakon hiruškog odstranjivanja mogu da recidiviraju sa većim stepenom malignosti. U polipoznom obliku se mogu javiti i različiti dobroćudni i zloćudni tumori.

Mokraćna bešika (vesica urinaria) je neparan kesasti organ, odnosno prošireni deo mokraćnih puteva, koji služi kao privremeni rezervoar urina. Unutrašnja površina ovog organa je obložena sluzokožom. U mokraćnu bešiku se ulivaju desni i levi mokraćovod (ureter - parni cevasti organ, koji sprovodi definitivno uobličenu mokraću iz bubrega u mokraćnu bešiku ). Putem mokraćne cevi (uretra) mokraćna bešika se prazni u spoljašnju sredinu. U slučajevima kada postoji opstrukcija usled mokraćnog kamenja i/ili prisustva polipa, osnovna i najvažnija stvar je omogućiti nesmetano pražnjenje mokraćne bešike, što je u slučaju Vašeg mačora moguće jedino putem katetera. Vaš veterinar je kao trajno rešenje predložio ugradnju urostome mačoru. Ona se formira uvek kada je neophodno preusmeriti tok urina iz bešike na neki drugi način. Sadržaj urostome je takođe agresivan tako da je u slučaju postojanja stome, neophodno obratiti pažnju na negu kože oko stome.

Vaši veterinari se veoma trude da pomognu Vašem mačku. Oni su na osnovu kliničkih pregleda i dodatnih dijagnostičkih metoda ustanovili lokaciju polipa, kao i njihov broj i veličinu i predložili urostomu kao jedino prihvatljivo trajno rešenje. Mislim da je potrebno da pratite njihove savete, jer kao što sam već naglasila, oni Vašeg mačora prate od postavljanja dijagnoze i potpuno su upoznati sa tokom i problematikom oboljenja.

OZNAKE: