ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Molim Vas da mi kažete kako se može odrediti pol žakoa?
Unapred hvala, Anica

O: Određivanje pola žakoa ponekad je vrlo otežano s obzirom na to da postoji tek nekoliko neznatnih spoljašnjih vidljivih razlika između mužjaka i ženke. Postoji nekoliko načina: merenje - mužjaci su duŽi PA ujedno i krupniji od ženki, a dosegnu od 30 do 35 cm, dok su ženke od 2 do 3 cm kraće. Zatim, oblik glave - mužjak ima širu i plJosnatiju glavu od ženke. Ženka ima duži i vitkiji vrat, a glava joj je manja i okruglastija nego kod mužjaka. Sledeće, gledajući iz daljine oblik tela žakoa uočava se kako ženka ima izdužen, oblik tela dok je telo mužjaka okruglastije. Ženka ima više elipsasti oblik oka dok je u mužjaka okruglastije. Mužjak žakoa koji potiče iz Conga ima i položena crvena pera oko nozdrva kao i tamnije obojena pera na krilima. Sledeća razlika se uočava na osnovu boje perja gledajući ispod repa. Kod mužjaka je svetle crvene boje dok se kod ženki uočavaju i srebrnkasto obojeni vrhovi repnih pera.

Takođe, razlika postoji i gledajući boje perja sa donje strane krila. Kod mužjaka je unutrašnja strana krila tamnije sive boje dok je svetlo sive boje kod ženki. Najsigurniji način određivanja pola kod žakoa je i dalje DNK analiza.

OZNAKE: