Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Dobra dan! Ako može par pitanja. Da li može roborovski hrčak da se drži zajedno s ruskim? Da li se može pariti sa takvima? Pozdrav, Arsenije

O:
Roborovski hrčak i ruski hrčak su dve različite vrste sa različitim genetskim materijalom, i kao takve ne mogu se pariti i imati potomstvo.

Osim toga ruski hrčak je izuzetno agresivan i napao bi svakog drugog hrčka. Ruski hrčci mužjaci kada dostignu polnu zrelost pokazuju agresivnost i prema mužjacima iste vrste.

Ne preporučujem Vam da spajate ova dva hrčka jer bi posledice mogle biti fatalne.