mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Kada se mačka može prvi puta pariti? Imam kartuzijsku mačku staru 1 godinu i počela se terati pa ne znam da li moram da čekam ili je mogu pariti odmah? Hvala, Anđelka

O: Mačke su sezonski poliestrične životinje, što znači da se njihov polni ciklus javlja dva, a ređe tri puta godišnje. Međutim, posebno kod kućnih mačaka, to nije uvek pravilo, pogotovo ako se dogodi kakav poremećaj, pa se mačka može terati i neprekidno. Mačke imaju polni nagon za vreme teranja (estrusa) i samo u tom razdoblju privlače mužjake i određene dane dozvoljavaju parenje. Tokom teranja, za razliku od kuja, kod mačaka nema krvarenja. Od spoljašnjih znakova prisutne su jedino promene u ponašanju: postaje vrlo nežna, mazi se o svog vlasnika ili o nameštaj i neprestano traži pažnju, valja se po podu i kad je pogladimo po leđima podiže zadnji deo tela i gazi zadnjim nogama u mestu. Neke mačke izgube apetit. Postaju jako privlačne mužjacima, koji po svaku cenu žele doći do njih. Teranje kod mačke obično traje 2 - 3 nedelje i ako se nije sparila i ostala gravidna ciklus se ponavlja za 1 - 2 nedelje.

Ti se ciklusi obično izmjenjuju dok mačka ne ostane gravidna. Mačke se teraju sezonski, obično počinju u januaru. Dosežu vrhunac u martu, aprilu, maju, septembru. Mačke, uz izuzetke, nisu plodne od oktobar do decembra, na šta utiče količina svetla tokom dana, ali  mačke u stanu ili kući će se verovatnije stalno terati jer im je osigurana količina od 10 sati svetla dnevno, povoljna temperatura i hrana.

Potpuni razvoj kartuzijska mačka postiže u dobi od oko dve godine., pa je u tom periodu preporučljivo parenje. Ukoliko je teranje izrazito učestalo moguće je i ranije pariti je ali nikako ranije od 16 - og meseca starosti.

OZNAKE: