Aleksandra Todosijevic, DVM


Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.
Pet centar, Autoput za Novi Sad 124 (Zemun Park), Zemun

P: Imam tri tigrice, jednog mužjak i dve ženke. Da li će se taj mužjak pariti s obe ženke ili ne? Hvala unapred.
O: Za uspešno parenje nimfi mora da se zadovolji nekoliko osnovnih uslova. Ptice koje nameravate da parite trebalo bi da budu starije od 18 meseci, jer su u toj uzrastu polno zrele, završile su sa rastom i znaće da pravilno sede na jajima. Najbolji rezultati u uzgoju postižu se u volijerama dimenzija 80 x 80 x 100 cm, svaki par zasebno.

Po pravilu, kad imate veći broj tigrica, moraju da se formiraju parovi u većim kavezima, pa se zatim izdvajaju u posebnu volijeru kao jedan par, što i Vama preporučujem.

Par treba barem mesec dana pre početka nošenja jaja dodatno prihranjivati, kao i puštati da se izlete, kako bi ptice stekle kondiciju.

Smatra se da je parenje započelo kada mužjak i ženka često u toku dana zajedno ulaze i izlaze iz gnezda. U tom periodu trebalo bi im osigurati mir i privatnost.

Takođe, trebalo bi da im ishrana bude što obiljnija, i da im dajete dopunu ishrane u vidu multivitaminskim preparata.

OZNAKE: