Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Danas sam primetila kod svog psa (labrador 5 godina) na prednjoj šapi, između drugog i trećeg prsta, kao da je oteklo, a kad pogledam kod jastučića kao da je napravljen mali balon, dosta je mekano na dodir i jastučići se tu crvene i otekli su ali njega ništa ne boli. Unapred hvala, Teodora

O: Promena koju navodite, a podseća na plik, može nastati usled mehaničkog oštećenja, ali i dejstvom niskih temperatura, snega i soli koja se posipa po ulicama. Ukoliko je plik u pitanju, promena je uglavnom bezazlena i može se sama povući.

Bezbolne otekline na šapama mogu biti hematomi, ciste, abscesi, kao i tumori.

Hematom predstavlja nakupljanje krvi u novostvorenoj šupljini (prostoru) u tkivu. Hematom najčešće nastaje kao posledica dejstva mehaničke sile (udarac) pri čemu dolazi do cepanja krvnih sudova, izlivanja krvi i do obrazovanja hematoma. Kada pritisak izlivene krvi nadvlada pritisak u krvnom sudu koji je povređen, dolazi do prestanka isticanja krvi i rasta hematoma. Hematom je bezbolan, hladan otok.

Veličina hematoma zavisi od veličine i vrste krvnog suda i kvaliteta okolnog tkiva (da li se radi o rastresitom ili kompaktnom tkivu). Sudbina hematoma zavisi od njegove veličine, od promena tkiva koje je prožeto krvlju, opštim uslova cirkulacije. Krv se u hematomu brzo gruša. Oštećeni krvni sud se zatvara trombom. Zbog veće molekularne koncentracije hematoma od okolnog tkiva, zbog razlike u osmotskim pritiscima, hematom povlači u sebe vodu pa se povećava. Posle nekoliko dana zbog retrakcije koaguluma i procesa resorpcije, tečnost se vraća u okolno tkivo. Oko hematoma se stvara zid granulacionog tkiva koje se postupno pretvara u zrelo vezivo. Punkcijom hematoma se dobija krv ili serum. Mali hematomi se mogu resorbovati u potpunosti, dok veće hematome treba otvoriti uz prethodnu punkciju na najnižoj tački hematoma. Sadržaj hematoma se mora spontano iscediti i parenteralno se aplikuju antibiotici zbog moguće infekcije.

Osim hematoma, moguće je da se radi o abscesu. Abscesi su novonastale šupljine koje su ispunjene gnojem, a mogu biti posledica povređivanja. Proces je okružen kapsulom, a nalaze se ispod kože. Često su praćeni bakterijskim infekcijama. Pri palpaciji abscesa zapaža se fenomen fluktuacije.

Tvorevina koju ste opisali može da predstavlja i cistu ili tumor. Ciste su jednostavne džepaste šupljine koje se razvijaju unutar kože. Predstavljaju vrećaste tvorevine koje su obložene slojem ćelija. Unutrašnjost ciste je ispunjena tečnošću. Ako se nalaze pod kožom, lako su opipljive i nisu bolne. Koža na tom mestu ima sve karakteristike zdrave kože, pomična je, glatka, sa očuvanim dlačnim omotačem. Cista je jasno ograničena od okolnog tkiva. Vremenom se može uvećavati, što nastaje umnožavanjem ćelija koje grade cistu.

Tumor predstavlja nekontrolisanu proliferaciju ćelija. U zavisnosti od tipa ćelija i njihovih karakteristika može se podeliti na benigne i maligne tumore. Mogu se razvijati u svim tkivima. U slučaju Vašeg psa može biti porekla potkožnog masnog tkiva. Tumori se leče hirurškim putem.

Neophodno je da psa pregleda veterinar, kako bi ustanovio o čemu se tačno radi.

OZNAKE: