mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam akvarijum od 280 litara i testerom sam ustanovila da ima viška nitrata. Kako da se rešim viška nitrata? Da to uradim  menjanjem vode ili preparatom Tetra nitrate minus ili možda postoji neki drugi način?
Hvala. Tanja


O: Nitriti i nitrati su raspadni produkti amonijaka koji se iz tela ribe izlučuje organskim otpadom. Nitriti i nitrati su krajnji produkt raspada amonijka. Kako je njihova relativna masa veća od relativne mase vode koncentracija je najviša na dnu akvarijuma. Zbog toga je potrebno vršiti redovnu zamenu vode u akvarijumu i to usisavanjem vode sa dna. U akvarijumima koji su gusto zasađeni biljkama „problem“  se brže rešava jer one troše deo azota („N“) za svoje potrebe. Redovnom izmenom vode i pravilnim održavanjem filtera koncentracija NO2 i NO3 se može držati pod kontrolom. U praksi koncentracija nitrata nikada ne bi smela preći 50 ppm, a nitriti su nepoželjni i u najmanjoj koncentraciji. Dakle, osim biljaka i redovnog održavanja akvarijuma, na tržištu postoji veliki broj preparata koji su deklarisani kao „ubice“ nitrita i nitrata poput navedenog Tetra nitrate minusa.

Različiti preparati imaju svoje prednosti i nedostatke, ali ni jedan od njih Vas ne „oslobađa“ od obaveze redovne izmene vode. Korišćenjem hemijskih preparata možete popraviti kvalitet vode i produžiti interval između redovnih izmena, ali u principu su one i dalje neophodne.