aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Dogodila nam se nezgoda da je došlo do odnosa (parili su se, te ostali spojeni 5 minuta) između kuje stare 5 godina (do sada je imala 3 legla), te mješanca haskija koji je ušao u dvorište. Kuja bi trebala postati topla tek za koji dan, znači još se nije pojavio crvenkasti iscjedak i visina progesterona je niža od 0,2 nmol/L (<0.2 nmol/L). Postoji li mogućnost da kuja ostane neželjeno skotna? Pozdrav, Uvik

O: Tokom godine kuja u većini slučajeva ima dve sezone parenja sa pojavom estrusa u rano proleće i kasnu zimu, mada se kod nekih rasa estrus javlja samo jednom godišnje i to obično u jesen. Kod kuja koje se drže u zatvorenim prostorima tj. u kućnim uslovima, estrusi se mogu javljati više puta godišnje.


Kuja je sezonski monoestrična životinja što znači da ispoljava samo jedan estrus tokom sezone parenja. Period između dva estrusa često varira, čak i kod iste kuje, a prosečni vremenski interval između dva estrusa iznosi 5 do 8 meseci (fiziološki parametri od 4 do 12 meseci). Za vreme polnog ciklusa i estrusa dolazi do značajnih fizioloških, histoloških i morfoloških promena ženskih polnih organa i promena neurohormonalnog sistema.

Za vreme estrusnog ciklusa koncetracija polnih hormona se menja, a takođe dolazi i do određenih morfoloških promena na jajniku, tako da razlikujemo folikularnu i lutealnu fazu estrusnog ciklusa. U folikularnoj fazi, na jajniku dolazi do razvoja jajnih folikula u kojima se nalazi jajna ćelija, a ćelije zida folikula proizvode estrogene koje otpuštaju u krvotok. Folikularna faza traje do momenta ovulacije nakon čega sledi lutealna faza (faza žutog tela ) i produkcija progesterona.

Polni (estrusni) ciklus ženki sastoji se iz 4 faze : proestrus, estrus, diestrus i anestrus.


Proestrus je prva faza polnog ciklusa i prosečno traje 9 dana (2 do 27 dana). Za vreme proestrusa dolazi do rasta folikula na jajniku i do povećanja koncetracije estrogena u krvi. Usled dejstva hormona na polne organe kuje, dolazi do hiperemije i pucanja kapilara pa se javlja svetlo-crvenkast iscedak koji predstavlja mešavinu krvi i sekreta uterusnih žlezda, a poreklom je iz materice. U ovoj fazi dozrevaju folikuli na jajnicima i luči se estradiol koji uzrokuje proliferaciju materice i vaginalnog epitela.


Za vreme proestrusa kuja pokazuje promene u ponašanju (gubitak apetita, nervoza, razdražljivost, pojačana žeđ i uriniranje, itd), a pri kraju proestrusa vulva je natečena i hiperemična. U vaginalnom sekretu i urinu nalaze se feromoni koji imaju intezivan miris i privlače mužjake ali kuja ne dopušta parenje.


Estrus je druga faza polnog ciklusa i prosečno traje oko 9 dana, a može da traje i od 3 do 21 što zavisi od rase. U estrusu se količina iscetka smanjuje, iscedak prelazi iz izrazito crvene u svetlo-crvenkastu boju, a edem i hiperemija vulve se takođe smanjuju. Promena boje iscetka nije uvek pouzdani pokazatelj estrusa s obzirom da se krvavi iscedak kod nekih kuja može zadržati tokom celog perioda estrusa. U fazi estrusa ženka je spremna za parenje, stimuliše mužjaka i dozvoljava da je zaskoči.


Za vreme estrusa, pod uticajem hormona (LH) dolazi do ovulacije. Do ovulacije dolazi 48 sati nakon početka estrusa što je bitno za prevenciju ili planiranje trudnoće. Naredna 2 do 3 dana dolazi do sazrevanja jajne ćelije u jajovodu i posle toga ona je spremna za oplodnju. Ukoliko nakon 2 do 3 dana od sazrevanja jajne ćelije ne dođe do oplodnje, jajna ćelija propada. Nakon parenja, sperma mužjaka je spremna za oplodnju 3 do 4 dana, najviše 7 dana. Prilikom planiranja ili sprečavanja neželjene trudnoće na oprezu bi trebo da budete od 9. do 14. dana od početka proestrusa, a najviše 10. do 12. dana jer kuja najčešće ovulira dvanaestog dana nakon krvarenja. Neki podaci govore da se ovulacija može desiti 5. i 25. dana od krvarenja.


Pouzdanom metodom detekcije estrusa smatra se vaginoskopija, pregled sluznice vagine vaginoskopom.

Metestrus je kratka faza polnog ciklusa koja kod kuja traje 3 do 5 dana i u kojem dolazi do formiranja žutih tela na mestu ovuliranih folikula. U metestrusu počinje sekrecija progesterona.

Diestrus je faza koja prosečno traje oko 2 meseca (55 do 90 dana) i tada kuja ne dozvoljava mužjaku da je zaskoči. Trajanje diestrusa je jednako bez obzira da li je kuja ostala gravidna ili ne. Kod kuja koje su ostale gravidne, diestrus se završava porođajem. U diestrusu dolazi do proizvodnje progesterona jer su žuta tela potpuno razvijena. U ovoj fazi ciklusa u serumu se zapaža koncetracija progesterona iznad 1 ng/ml. U ovoj fazi nestaju spoljašnji znaci estrusa. U slučajevima kada kuja ne uspostavi graviditet, može doći do pojave lažnog graviditeta koji se ispoljava uvećanjem abdomena, razvojem mamarnih kompleksa, lučenjem mleka i promenama u ponašanju.


Anestrus je period polne neaktivnosti koji prosecno traje 150 dana (40 do 260 dana). U ovoj fazi polnog ciklusa jajnici su neaktivni ali se mogu aktivirati ukoliko se tretiraju egzogenim gonadotropinima. Kuje se mogu tretirati egzogenim gonadotropinima nedeljama pre početka normalnog estrusnog ciklusa, a nakon tretmana dolazi do rasta folikula i ovulacije. Postojanje ovarijalnih cista, hipotireoidizam i dr. poremećaji i oboljenja mogu dovesti do pojave prolongiranog anestrusa. Pošto period između dva estrusa u kuja značajno varira teško je odrediti da li se radi o prolongiranom anestrusu. Produžen intraestrusni interval može nastati i kod infekcija polnih organa, ranog embrionalnog mortaliteta i kod deficitarne ishrane.


Ukoliko želimo sa sigurnošću da znamo u kojoj fazi ciklusa se kuja nalazi, vrlo pouzdana metoda koja se rutinski obavlja je vaginalna citologija. To je potpuno bezbolna metoda, kojom se mikroskopskim pregledom brisa sluznice vagine određuje dominacija površinskih ćelija sluznice vagine i na taj način se pouzdano određuje u kojoj fazi polnog ciklusa se kuja nalazi. Kako bi metoda bila što pouzdanija, uzimanje brisa i mikroskopiranje je ponekad potrebno ponoviti nekoliko puta u razmaku od par dana.


Preporučujem Vam da kontaktirate veterinara koji će pregledati kuju. Graviditet se može utvrditi već sa 21 do 25 dana, a sa sigurnošću se može govoriti o graviditetu posle 28 dana od parenja. Pregled mogu da izvrše samo stručne osobe ultrazvukom i palpacijom, a rendgenološki pregled se preporučuje tek posle 56-og dana od prvog parenja.

OZNAKE: