ana_jovanovic2a


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Imam dve crvenouhe kornjače starosti 7 godina (ženka) i 9 godina (mužjak). Pre 6 godina je mužjak imao prolaps penisa i posle injekcija i mazanja masti njemu je penis otpao. Danas sam u akvarijumu pronašla jaja. Zanima me da li se penis regeneriše kao npr. rep kod guštera, da bih znala da li da pravim terarijum i prebacujem jaja ili ako nisu oplođena da ih bacim. Hvala, Aleksandra

О: Penis kornjača se nalazi u sklopu kloake i ima jedno erektilno tkivo.

Prirodan položaj penisa je takav da je on preklopljen u samoj kloaki.


U odnosu na veličinu tela kornjače dosta prominira nakon erekcije. U toku opadanja erekcije može se desiti da penis ne uspe da se vrati u prvobitno stanje, tj. da usled nekih infamatornih ili strukturnih promena tkiva oko penisa, on ne uspe da zauzme fiziološki položaj u kloaki. U tim situacijama penis izumire, tj nekrotizuje. Proces nekroze je bespovratan.


S obzirom na navedeno, verujem da do oplodnje ženke nije moglo doći od strane povređenog mužjaka, tj. da su jaja neoplođena.