Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Juče je skalar položio ikru, ali ujutru je nije bilo. Zašto nije uspelo razmnožavanje i da li je moguće da je algar pojeo ikru?
Jana

O: Za mrest skalara treba postaviti mresni akvarijum od 50 l (ili više), u koji se postavi biljka sa dugim listovima, na koju će skalari položiti ikru. Ako je ženka spremna za mrest, ona će početi čistiti list, a ako je mužjak kvalitetan i on će čistiti za njom. Čišćenje lista prethodi mrestu. Kada detaljno očiste list, ženka položi ikru, a mužjak je oplodi.

Ako su skalari izabrani za mrest dobri roditelji, paziće na ikru te će je aerirati pomoću peraja. Kada primetite da su položili ikru najbolje je ništa ne dirati i ne gasiti rasvetu čak ni po noći.

Na temperaturi od 26°C mlade ribice se izlegu posle 40 do 50 sati i stvaraju gomilicu koju roditelji neprestano prenose na drugo mesto. Posle 7 - 8 dana, ribice proplivaju, i tada  ih i trebate početi hraniti artemijom. Kada se izlegu mlade ribice uopšte ne liče na roditelje, ali kasnije dobijaju njihov oblik i izgled.

Bitan preduslov je i odgovarajući par skalara (uparenih po sopstvenom izboru).

Nakon 2 - 3 meseca, u zavisnosti od hrane koja im se nudi, ribice su spremne za naseljavanje u zajednički akvarijum. Tek nakon 10 - 12 meseci, mlade ribice su polno zrele pa ih treba uparivati. Jednom kada se upare nikako se ne razdvajaju.

U grupnom akvarijumu je gotovo nemoguće uzgojiti mlade ribe jer one u takvim uslovima uglavnom posluže kao živa hrana ostalim ribama (algaru ili nekoj drugoj ribi), ili čak svojim roditeljima.