Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Kupila sam u pet shopu skotno morsko prase koje je rodilo 2 ženke i 1 muško, onda je to muško oplodilo i mamu i 2 sestrice. Interesuje me da li je incest kod njih dozvoljen, jer mama se sad porodila i dobila je 3 "zdrava" mladunčeta, ali i 1 nedovoljno razvijeno? Ne može da se uspravi, prstići su mu kao polomljeni i ne otvara okice. Ima li spasa za njega? Maja

O: Parenje u srodstvu uvek nosi povećani rizik od pojave anomalija, naslednih bolesti, avitalnosti mladunaca, naslednog steriliteta, čestih pobačaja itd. Mladunci nasleđuju genetski materijal i od oca i od majke.

50 procenata gena je od oca, a pedeset od majke, ali u zavisnosti od njihove dominacije, zavisi i koja će se osobina pokazati. Tako se nasleđuju i bolesti. Za pojavu određenih poremećaja potrebno je da se u genomu i oca o majke nađu pogrešne informacije da bi se bolest pojavila u novoj generaciji.

Pošto je kod jedinki koje su u srodstvu frekvencija gena koje nose pogrešne informacije česta, onda se kod podmlatka neretko pojavljuju promene u vidu anomlija, naslednih poremećaja, avitalnosti, kržljavosti itd. Kod čestog parenja u srodstvu, posledice po zdravlje mogu biti velike. Recimo, mogu se rađati mrvi mladunci ili da se često pojavljuje pobačaj, sterilitet itd.

Nekada parenje u srodstvu ne ostavlja nikakve vidljive posledice po tek rođeni podmladak, već se te promene mogu kasnije primetiti i onda se često ne uzme u obzir genetski faktor. Naravno, veliki broj mladunaca ima sreću, rode se zdravi i dožive duboku starost.

Uvek je preporuka da se izbegava parenje u srodstvu.

Vašeg zamorca koji nije imao sreće da se rodi zdrav kao njegova braća i sestre, možete odvesti veterinaru na pregled, ali ako ne sisa, male su  šanse da preživi.

Sa 28 dana starosti možete razdvojiti mužjake i ženke, kako biste sprečili neželjeno parenje.