Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li afrički sivi papagaji menjaju perje, i koliko često? Najviše me interesuje da li se menja perje repa i krila?
Hvala, Nikola

O: Kod ptica postoje četiri vrste pera. To su duga pera na krilima koja su namenjena letenju, repna pera koja služe održavanju ravnoteže pri letu, kratko telesno, pokrovno perje i paperje, koje predstavlja prekrivač kože. Rast perja kod ptica uslovljen je njihovom vrstom, polom i starošću. Izmena perja ili mitarenje predstavlja prirodan ciklus rasta, korišćenja i odbacivanja perja i paperja.

Tako se, već prema vrsti, mladi papagaji prvi put mitare u uzrastu od 6 meseci do 1 godine. Samo mitarenje traje 6 - 8 nedelja. To je prirodan proces zamene starog perja novim, koje se kod ptica koje žive u prirodi odvija jednom godišnje i ono je intezivno.

Ptice koje se drže u kavezima, ne mitare se potpuno i intenzivno i kod njih mitarenje može biti neprestano tokom čitave godine, tako da taj period prođe neprimećeno. Proces mitarenja kod zdrave ptice teče relativno brzo i za mesec dana ptica dobija novo perje. Ono se gubi postupno i određenim redosledom, pa nikada ne izgube odjednom sva pera na pojedinom delu tela. Staro perje ispadne pri mitarenju samo ili ga ptica iščupa. Ptice čupaju stara i propala pera, jer time uklanjaju svrab koji se javlja sa rastom novih pera.

Kod papagaja se, kao što sam već rekla, perje menja na taj način što se na pojedinim delovima tela perja zamenjuju u različito vreme, tako da neće ostati bez perja na pojedinim delovima tela i naravno, zameniće sva pera postupno. Mitarenje kod  nekih velikih papagaja može da ima i dvogodišnji ciklus.

U periodu mitarenja ubrzavaju se metabolički procesi kod ptica i potrebe za belančevinama. Ptice koje se hrane sa nedovoljno energije ili belančevina podležu tek delimičnom mitarenju ili kratkotrajnijem od normalnog.

Uz primenu vitamina za mitarenje kao dodatak ishrani, sveže hrane kao što je voće, ptica se za neko vreme oporavi i izraste joj novo perje. Pticama koje imaju teškoće pri mitarenju, potrebno je u ishranu ili vodu dodavati vitaminsko-mineralne preparate bogate aminokiselinama i vitaminima: Orlux - Omni - vit sredstvo za kondiciju ptica koje sadrži 14 vitamina i aminokiselina, Orlux - Muta - vit sredstvo za izgradnju perja, sadrži 14 vitamina i aminokiselina uz posebne količine biotina koje se daje u periodu mitarenja.

OZNAKE: