Milan Milanovic v2

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Mislim da moji ciklidi imaju malawi bloat. Jedan mužjak je počeo čudno da se ponaša, krije se, ne jede, ne dolazi po hranu, i stalno ustima kao da dahće. Nije promenuo boju niti je nešto vidno otekao. Može pomoć?
Hvala vam, Đorđe

O: Promene u ponašanju ciklida su veoma kompleksne prirode i u njihovom tumačenju morate biti veoma oprezni, jer one mogu biti posledica nekih jednostavnih i bezazlenih uzroka, ali isto tako mogu biti uvod i jedna od faza nekih veoma ozbiljnih bolesti akvarijumskih ciklida.

Povučenost i mirovanje ciklida može da se javi kao posledica poremećaja u hijerarhiji, pa se tako neke ribice koje su nižeg ranga i potčinjene sakrivaju i miruju i eventualno izlaze samo u vreme hranjenja. U ovim slučajevima možete pokušati da promenite raspored krupnijih kamenja i drugih objekata u akvarijumu ne bi li na taj način podstakli ribice na ponovnu igru za dominaciju.

Ubrzano disanje kod ribica se može javiti kao posledica jurnjave i borbe po akvarijumu, ali isto tako i kao posledica povećane koncentarcije nitrita u akvarijumu. Borbe se javljaju kod neadekvatnih uslova držanja, prevelikog broja ribica itd., a velike koncentracije nitrita rešavate redovnom izmenom 50% vode u akvarijumu itd.

Ono što je najgori scenario u ovom slučaju je početak malawi bloat bolesti ciklida koja se odvija kroz nekoliko faza:
 
- I faza: Prvi simptom ove bolesti predstavlja gubitak apetita kod riba, odnosno ribe prestaju da aktivno uzimaju hranu. Ovo se može uočiti kao uzimanje hrane i njeno izbacivanje iz usne duplje ili potpun prestanak uzimanja hrane.
 
- II faza: Pored simptoma prikazanih u prethodnoj fazi ribe počinju da ubrzano dišu što se može uočiti tako što se povećava brzina pomeranja škržnih poklopaca i otvaranja usta, što je propraćeno pojavom karakterističnog izmeta u obliku tankih belih niti, promenom boje i karakterističnim njihanjem tela. Ribe su nezainteresovane, umiruju se i obično izdvajaju od ostatka jata ili drugih riba i kriju se. Često se bolesna riba izdvaja na dnu ili pri površini akvarijuma gde potpuno miruje.
 
- III faza: Kod riba se javlja uvećanje trbušnog dela (bloat) uz pojavu oteklina u okolini analnog otvora. Ovo je propraćeno uvećanjem očnih jabučica uz simptome iz prethodnih faza. Kada riba dođe u ovu fazu bolesti smrt obično nastaje nakon 48 - 72 časa.

Praćenje ovakvog redosleda događaja omogućava Vam pravovremeno reagovanje i početak lečenja.

Uslovi nastanka ovog oboljenja su - stres, loši uslovi držanja, neadekvatna ishrana, primena kuhinjske soli i sl.

Kada se govori o lečenju ovo je takođe složeno pitanje jer postoji veći broj metoda. Neke ozbiljnije metode podrazumevaju upotrebu metronidazola i clouta.

O malawi bloat bolesti smo pisali u odgovoru Malawi Bloat.

U svakom slučaju Vam savetujem da pratite ponašanje Vaših ribica kako bi na vreme delovali ako je u pitanju malawi bloat, a za to vreme pokušajte da popravite kvalitet života Vaših ribica uslovima držanja i kvalitetnom ishranom.