mirjana

 Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam hrčka što ih po shopovima nazivaju leminzima. Juče je bio normalan, a danas mu iz usta viri nešto poprilično veliko, kao neki mehur ili ne znam kako već da se izrazim, mada se bojim da bi to mogao biti tumor. On ima nešto preko godinu dana i skoro sam ga ubacio u kavez sa ženkom s kojom se inače nije tukao. Ukoliko možete, pogledajte sliku koju sam uploadovao, na njoj je moj bolesni hrčak.

Hvala unapred, Srećko

O: Hrčak poseduje prostrane obrazne vrećice koje su veoma rastegljive. One imaju i funkciju čuvanja i transporta hrane. Hrana u ovim vrećicama ne dolazi u kontakt sa pljuvačkom, tako da može duže vremena ostati sveža i suva. Hrčak redovno prazni vrećice tako što masirajući obraz prednjim šapama potiskuje sadržaj vrećica ka usnoj duplji i prema spolja. Ukoliko opipamo obrazne vrećice kada su pune, možemo osetiti i razlikovati zrnevlje i druge komde hrane, što može poslužiti kao pokazatelj da li je sadržaj svež i porekla hrane ili je u pitanju neki drugi sadržaj (macerirani sadržaj, gnoj, strano telo).

Ponekad, usled nepravilne ishrane ili ako uzme preveliki komad hrane, dođe do začepljenja vrećica (impakcije). Tada hrčak pojačanom silom pokušava da izbaci sadržaj koji mu smeta, pa nekad dođe do ispadanja cele vrećice napolje, naročito ukoliko vrećica nije dobro fiksirana za okolno tkivo. Ukoliko vrećica stoji na svom mestu, ali se njen sadržaj ne može isprazniti, nakon nekog vremena dolazi do truljenja sadržaja i razmekšavanja, što dalje može ozbiljno ugroziti zdravlje. Ishrana hrčka treba da je bazirana na suvoj hrani za hrčke uz povremeno dodavanje svežeg voća i povrća. Hraniva animalnog porekla (meso, mleko, riba, jaja), kao ni slatkiši, ne treba da se nađu na jelovniku Vašeg hrčka. Savetujem Vas da hrčka, odnesete u neku od veterinarskih ambulanti, kako bi se uradio klinički pregled i preduzele odgovarajuće mere.