Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Mom psu je dijagnostikovan mast cell tumor, veterinar je predložio hirurško uklanjanje istog. Zamolila bih Vas za malo više informacija o toj vrsti tumora, lečenju, recidivima. Zahvaljujem, Ljubica

O: Mast cell tumori predstavljaju tip karcinomatoznog tumora mastocita. Mastociti su ovoide ćelije koje pored nukleusa sadrže bazofine granule sa vazoaktivnim supstancama histamin, heparin, eozinofilni hematokritni faktor anafilakse, serotonin itd. Mastrociti vode poreklo od stem ćelija koštane srži i mogu biti vezivno - tkivni i mukozni.

Mast cell tumor se može javiti u leukemičnoj i visceralnoj formi. Može se javiti u pasa svih starosnih kategorija a najčešće između 8 i 10. god. života. Mogu biti lokalizovani na koži, jetri, slezini, digestivnom traktu, cirkulaciji, anusu, scrotumu i vulvi, usnoj duplji i unutrašnjim organima.

Postoji i rasna predispozicija za pojavu ovog tumora. Predisponirani su: Bokser, Mops, Rodezijski ridžbek, Boston terijer.

Najčešće se javlja kao čvornovata masa koja može biti različite boje (od crvenkaste do ljubičaste) i konzistencije (meke i tvrđe),  jasno ograničena ili difuzna, može biti kapsulirana ili ne. Klinička slika zavisi od toga koji je organ zahvaćen malignim procesom. Prema stepenu maligniteta ovi tumori su podeljeni u više grupa i prognoza zavisi od stepena maligniteta.
 
Pouzdana dijagnostika podrazumeva biopsiju, a definitivna dijagnoza se potvrđuje patohistološkim nalazom. Psi koji imaju mast cell tumore nižeg stepena imaju bolju prognozu.
 
U terapiji se može koristiti radioterapija, hemoterapija i hirurško odstranjivanje tumora što radikalnije.
 
Recidivi su mogući i česti, što je u direktnoj vezi sa stepenom maligniteta. 

Ako se recidivi jave vrlo brzo nakon hirurške intervencije, zatim veliki tumori, tumori koji imaju brz intenzivan rast - imaju nepovoljnu prognozu. 

OZNAKE: