Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pseudotropheus demasonia je napao bloat, šta je vaša preporuka, kako da krenem sa lečenjem? Da li da izdvajam ribicu u zaseban akvarijum (karantinski)? Temperaturu bih povećao na 30°C-31°C, krenuo bih sa Orvagilom ili Octozinom u lečenje demasona! Postoji li možda neka druga metoda lečenja?
Poštovanje i pozdrav, Nenad

O: Simptomi Malawi bloat-a su: gubitak apetita kod riba, odnosno ribe prestaju da aktivno uzimaju hranu.

U kasnijoj fazi bolesti ribe počinju da ubrzano dišu, što se može uočiti tako što se povećava brzina pomeranja škržnih poklopaca i otvaranja usta, što je propraćeno pojavom karakterističnog izmeta u obliku tankih belih niti, promenom boje (potamne) i karakterističnim njihanjem tela.

Ribe su nezainteresovane, umiruju se i obično izdvajaju od ostatka jata ili drugih riba i kriju se. Često se bolesna riba izdvaja na dnu ili pri površini akvarijuma gde potpuno miruje. U uznapredovalom toku bolesti uvećava se trbuh (bloat), zatim dolazi do uvećanja očnih jabučica kada uglavnom dolazi do uginuća u toku 48 - 72 časa. Bitno je da svaki akvarista prati ponašanje riba i reaguje na prve simptome oboljenja.

Uzroci koji dovode do pojave bloat-a su različiti. Jedan od uzroka je stres (hvatanje i transportovanje riba, neodgovarajući prijem i karantin, promena vode, izloženost agresiji drugih riba, neodgovarajuće uređenje akvarijuma).

Loš kvalitet vode dugoročno narušava zdravlje riba (izostavljanje promene vode, prekomerno hranjenje riba, slaba aeracija vode dovodi do narušavanja biološke ravnoteže u akvarijumu). Kao posledica prethodnog, javlja se nagli skok koncentracije nitrata u vodi što pogubno deluje na ribe tj. ciklide.

Neodgovarajuća ishrana predstavlja jedan od najčešćih uzroka ove bolesti. Kod pojedinih vrsta ciklida, naročito onih koji se hrane hranom biljnog porekla, ukoliko se hrane visokoproteinskom hranom obično dolazi do iritacije zidova creva i na kraju do zatvora. Ovakva situacija pogoduje razvoju parazita, pa i bakterija, što predstavlja preduslov za pojavu Malawi bloat-a.

So (kuhinjska), odnosno njeno dodavanje akvarijumskoj vodi sa ciljem da se oponaša mineralni sastav vode u jezerima koja su prirodno stanište ovih riba, vrlo loše deluje na organizam riba i rad njihovih unutrašnjih organa. Na ovaj način direktno utičemo na zdravstveno stanje riba čime postaju podložne za razvoj parazita i bakterija.

Preporučuje se da se bolesne ribe, ako je to moguće, izdvoje u poseban akvarijum gde postoji biološka filtracija bez aktivnog uglja, pojačana aeracija i gde je temperatura 30°C. Octozin je proizvod firme Waterlife iz Velike Britanije. Ovaj preparat je potpuno biorazgradiv u vodi, njegovom primenom ne uništava se biološki filter, ne boji vodu u akvarijumu, nije fotosenzibilan (nije osetljiv na svetlost, ali je preporuka da se svetlo ipak isključi kako bi ribica bila mirnija) i ne deluje stresno na ribe. Njegova primena je prema uputstvu koje je priloženo uz lek i kojeg se treba strogo pridržavati.