aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Molim za savet, odvojila sam mačiće od njihove majke, dajemo im da piju razblazeno kravlje mleko. Maca je imala četiri mačića, međutim nije ih dobro zbrinula i dva su ubijena, preostala dva sam ja prisvojila da ne bi nastradali, mačka ih traži. Osećam krivicu što sam ih odvojila od majke. Koliko traje majčinski instinkt, da li ona pati dok ih traži?

O: Majčinski instinkt temelji se na emocionalnoj zrelosti, genetici i iskustvu koje je mačka imala s vlastitom majkom.


Ubrzo nakon okota, njen prvi instinkt je da leglo održi na okupu i čuva od opasnosti. Mačka često nakon nekoliko dana seli svoje mlade na drugo mesto. Kako bi pomakla svoje mačiće, jednog po jednog, držeći za kožni nabor na vratu, prenosi ih.

Mačiči pomoću receptora u nosu pronalaze mlečnu žlezdu i tokom celog perioda sisanja vraćaju se na istu. Otpuštanje mleka potiču gnječući prednjim šapama sisu. 

Majčino mleko ima visoku koncentraciju masti i proteina koji pomažu mačićima u brzom rastu. Sisanje traje od 4-6 nedelja, međutim ponekad se može produžiti.

Tokom prvih nedelja mačići su potpuno zavisni od majke. Njeno lizanje podstiče mače na pražnjenje mokraćne bešike i creva, čije će otpadne moguće je da maca mama o kojoj pišete nije emocionalno tako da nema izražen majčinski instinkt.

Majčinski instikt možete povratiti tako što ćete mačiće hraniti i masirati pred njom.

Nadam se da će mačići biti dobro i da će uz Vašu pomoć, mačka naučiti što se od nje očekuje.

O ishrani odvačenih mačića pisale su koleginice u sledećim tekstovima: Ishrana i nega odvačenog mačeta, Ishrana mačića adaptiranim mlekom/Odbacivanje legla i Ishrana mačeta bez majke.

OZNAKE: