Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Mačke su mi obolele od šuge. Prošle godine su isto imale šugu, dobile su injekcije ivermektina i ozdravile su. Sad su obe gravidne i ne znam da li može nešto da im se desi ako dobiju ivermektin. Takođe, imam mače koje ima pet i po meseci, ima oko 1.5 kg i vidim da i on malo na šapicama ima šugu. Snežana

O: Šuga mačaka (i pasa) je uglavnom vezana za loše zoohigijenske uslove držanja i veoma je kontagiozno oboljenje, te se veoma lako prenosi sa životinje na životinju, kako direktnim kontaktom tako i kontaminiranim predmetima i opremom. Uzročnici šuge su šugarci iz rodova: Sarcoptes, Notoedres i Otodectes.

Životni ciklus šugarca traje 17 - 21 dan. Oplođena ženka šugarca polaže jaja u tunelima ispod kože domaćina. Izležene larve se kreću po površini kože dok se ne transformišu u nimfe koje naseljavaju rupe u koži i tu borave do odrasle jedinke.

Šugarci se kolonizuju u mačaka na vrhu ušne školjke, zatim zahvataju čitavo uho, njušku, očne kapke i vrat, ekstremitete i stomak. Prisutan je jak intenzivan svrab i opadanje dlake. Može biti prisutan i otok limfnih čvorova.

Dijagnoza se postavlja skarifikatom kože iz koga se izoluje šugarac. Negativan nalaz ne mora isključiti pojavu oboljenja.

Terapiju bi trebalo sprovesti što pre i to odmah po postavljanju sumnje ili dijagnoze na šugu. Terapija podrazumeva šišanje i kupanje životinja u propisanim odgovarajućim rastvorima. Tretman pacijenata traje 4 - 6 nedelja.  Neophodno je tretirati i okolinu u kojoj životinja živi.

OZNAKE: