aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Šta znači kada je maci malo otvoreno oko dok spava? Ali ne uvek, već samo kada joj je glava okrenura skoro naopačke. Pozdrav, Kaća


O: Pojava koju ste opisali ne predstavlja patološki problem i smatra se uobičajenom. Situacija u kojoj maca spava sa otvorenim okom ne predstvalja zdravstveni problem.
 
Patološki procesi na oku se manifestuju kao konjuktivitis, prolapsus suzne žlezde, katarakta itd, sa simptomima kaji su veoma očigledni kao npr. crvenilo, bol, otok, poremeećaji u proizvodnji suza, iscedak iz oka, žmirkanje, preterano treptanje , ispupčenje sluzokože oka itd.
 
Ukoliko ste primetili neki od navedenih simptoma obratite se veterinaru koji će uraditi oftalmološki pregled i postaviti dijagnozu a vezi sa tim i odrediti adekvatnu terapiju.

OZNAKE: