Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Interesuje me da li kod leminga majka hoće da pojede svoje male, kao kod sirijskog hrčka? Kada se rode mali, dali mužijak  i ženka smeju ostati zajedno?
Slobodan

O:  Leminge je najbolje držati u grupi. Kavezi za hrčke nisu pogodni za leminge. Zbog svoje sitne građe pravi su umetnici za bežanje i često se provuku između žica na kavezu. Najbolje ih je tržati u staklenom terarijumu od 40 - 60 litara. Leminzi su po prirodi društvena bića. Nikad ih ne bi trebalo držati pojedinačno. Najbolje je držati 3 - 8 leminga u odgovarajućem terarijumu sa 1 mužjakom na 2 - 3 ženke.

Oni žive u kolonijama i ponekad posle nekoliko meseci, ako ih je smešteno previše u istu nastambu, mogu postati agresivni jedni prema drugima. Uglavnom će alfa mužjak početi da napada potčinjene mužjake u želji da zaštiti grupu. 

Postoji li samo jedno mesto za gnežđenje ili ako im obezbedite tunele važno je da postoje 2 ili više izlaza koji pomažu članovima grupe da pobegnu kada se neko od vođa naljuti. U povoljnim uslovima, sem kratkotrajnih svađa, leminzi se retko tuku, a kada se to desi obično je razlog u tome da je kolonija prerasla životni prostor, tj. prerasli su  nastambu, pa treba razdvojiti grupu. Nikada ne ubacujte novog leminga u već formiranu koloniju. Leminzi su teritorijalne životinje i napašće pridošlicu i ubiti ga ili i ako ga uklonite, okrenuće se jedni na druge. Ove borbe budu jako surove i često završe smrću. Ako iz nekog razloga hoćete da pomešate leminge iz različitih grupa to morate učiniti na neutralnom terenu, dok su još sisančad ili dok ne dostignu polnu zrelost. Kad se upoznaju dve jedinke to se mora učiniti oprezno i pod strogim nadzorom.

Kada se nađe par treba ih ostaviti neko vreme da dobiju potomke. Leglo od 4 - 10 (najčešće 8) mladih nastane nakon nošenja od 18 - 20 dana. Polna zrelost kod oba pola započinje već sa 3 - 4 nedelje starosti. U divljini razmnožavaju se najčešće u periodu između aprila i oktobra, za legla u hladnijim mesecima se ne zna. U zatočeništvu je malo drugačije pa će se tako leminzi sretno reprodukovati svakih 21 - 25 dana i nije potrebno odvojiti mužjaka. Da ne bi došlo do toga da ženka odbaci i pojede leglo, ne bi je trebalo uznemiravati i dirati mlade, kako ne bi poprimili Vaš miris, međutim razlozi ove pojave mogu biti i drugi (bolesni mladi, zakržljali i nesposobni da prežive, kao i u slučajevima kada majka nema adekvatnu ishranu).

Mladi se jako brzo razviju i brzo počnu da trče okolo po kavezu. Počinju normalno da jedu već sa 10 - 13 dana starosti. Razmnožavanje se može postići u paru, u kombinaciji dve ženke i mužjaka ali i u koloniji.