Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Skoro sam izgubio kuju i celo leglo nemačkih ovčara prvo od krpelja pa na kraju ipak od parvoviroze, keruša je uginula 4-og dana lečenja, a tri šteneta 20 dana posle nje taman pred vakcinaciju. Štenci su uginuli 6-og dana posle 29 injekcija verovatno su bili čak otporniji od majke sa 8 nedelja sva tri su imala preko 5 kg. Zašto vam se javljam kad su svi uginuli??? Zato što mi prijatelj reče da sam mogao da ih spasim nekim hiperimunim serumom za koji ja od veterinara nisam ni čuo. Možda zato što ih nije imao ili je on mnogo skup pa je hteo da me poštedi troška. Preko interneta sam saznao za dva - CANGLOB DHLaPPi i Stagloban ne znam ima li ih još i koliko je koji efikasan i što se ozdravljenja tiče a i cene. Pa se javljam vama sa pitanjem da li mogu negde da nabavim neki od ovih seruma? Pozdrav, Slobodan

O: Parvoviroza je virusna bolest, prvenstveno mlade štenadi, a manifestuje se hemoragičnim gastroenteritisom, povraćanjem, prolivom, jakom dehidracijom, pireksijom, anorexiom i visokim procentom letaliteta (smrtnosti).

Bolest je visoko kontagiozna i uglavnom počinje iznenada. Uzročnik ovog oboljenja je virus iz grupe parvovirusa. Kao uzročnik hemoragičnog gastroenteritisa pasa izolovan je, a bolest registrovana 1978.godine.


Više o parvovirozi možete pročitati u odgovorima moji koleginica Aleksandre Todosijević, dr. vet. med., pod naslovom „Parvoviroza“ i Mirjane Pejčić, dr. vet. med.: “Parvoviroza”.


Canglob DHLaPPi sadrži specifična heterogena antitela koja u okolnostima zaraze pasa (posebno štenadi) specifična antitela pomažu u lečenju za viruse štenećaka, zaraznog hepatitisa, zaraznog laringotraheitisa, parvoviroze i parainfluence pasa.


Nakon parenteralne primene psi budu kratkotrajno zaštićeni protiv navedenih bolesti. Posle i.v. injekcije imunost nastupi trenutno, a iskoristivost imunoglobulina je najbolja. Nakon i.m. i s.c. primene imunost nastupi nešto sporije (7 sati i 21 sat), a nivo antitela niži je u odnosu na i.v. aplikaciju.


Trajanje imunosti zavisi je od količine primenjenog preparata i učestalosti ponovljenih aplikacija. Psi u pravilu budu zaštićeni do 7 dana nakon zadnje aplikacije preparata.

Canglob je proizvod Češkog proizvođača, a da li je registrovan i prisutan kod nas treba proveriti u agenciji za registraciju lekova u Srbiji.


U svakom slučaju to su lekovi koji mogu biti dostupni i primenjeni samo od strane veterinara tako da ih možete pronaći u gotovo svakoj veterinarskoj ambulanti koja se bavi lečenjem malih životinja, pasa i mačaka. 

OZNAKE: