Marija Tetkic v2

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Pre oko 2 nedelje u mom dvorištu se pojavila crna, izgladnela, izmučena kuca, bilo mi ga je žao pa sam mu dala hrane i vode, nakon toga je ostao kod nas i sve je bilo ok, samo što je išao svuda i donosio tuđe stvari kod nas, i pre dva dana odjednom je sav klonuo, išla mu je krv na usta i imao je krvavu stolicu, ležao je kod komšinice neko vreme, mučio se, a onda je nestao, i nije se vratio, šta bi mogao da bude uzrok toga? Meni je mnogo krivo i tražila sam ga ali ga nigde nema, plašim se da nije živ. Hvala unapred na pomoći, Ivana

O: Obimna unutrašnja krvarenje koja ste opisali može da izazove akutno trovanje antikoagulantnim rodenticidima (otrovi za glodare), ali i virusna zarazna bolest pasa parvoviroza (mačija kuga), na koju su posebno osetljivi štenci. Rodenticidi su materije koje se koriste za kontrolu populacije štetnih glodara. Najčešće se koriste preparati na bazi antikoagulanata, ali pored njih u upotrebi su i druge hemijske materije čije dejstvo se ne zasniva na sprečavanju koagulacije krvi. Životinje se mogu otrovati jednokratnim uzimanjem velike doze preparata ili kontinuiranim unošenjem manjih doza preparata za duži vremenski period.

Veliki broj faktora može uticati na toksičnost antikoagulantnih preparata. Mehanizam dejstva antikoagulantnih rodenticida se zasniva na antagonističkom delovanju na vitamin K čime se sprečava sinteza svih faktora koagulacije koji zavise od vitamina K. Od svih antikoagulantnih rodenticida u najčešćoj je upotrebi varfarin. Varfarin se dobro i kompletno resorbuje iz creva, posle peroralnog unošenja. Visoke koncentracije ovog preparata se mogu naći u jetri, slezini i bubrezima. Klinički znaci trovanja su masovne hemaragije po celom telu životinje. Ukoliko trovanje nastupi veoma brzo, znaci trovanja mogu i izostati a životinja uginuti vrlo brzo.

Do iznenadnog uginuća dolazi ako su masovne hemoragije nastale na mozgu, perikardu, medijastinumu ili torakalnoj šupljini. Kod otrovane životinje mogu se pojaviti sledeći klinički znaci bolesti: anemija, slabost, otežano disanje, povraćanje krvi, krvarenje iz nosa, krvavi proliv, konvulzije, krvarenja po sluzokožama itd. Kod hroničnog trovanja izražen je ikterus (žutica). I parvoviroza i trovanje su visoko letalna stanja, i uginuće životinje može da se spreči samo hitnom i pravovremenom  intervencijom veterinara.

OZNAKE: