Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Danas je mojem hrčku jedno oko postalo belo, a posle nekoliko sati i drugo ali ne skroz. Kupili smo ga kod vas prošle godine. Da li je to slepilo i šta da uradimo? Unapred hvala, Ivana

O: Katarakta je svako zamućenje koje je posledica promene strukture očnog sočiva. Životni vek hrčka je do 2 godine i s obzirom da kažete da je kupljen prošle godine (2008. god), možemo pretpostaviti da je star oko 1,5 godinu. Zamućenja sočiva u starijim uzrastu (Cataracta senilis) izazvane su nizom faktora koji dovode do promena u strukturi sočiva.

Te promene mogu da se svedu na kompleks degenerativnih stanja koja izazivaju u starosti izmenjeni cirkulacioni uslovi (sclerosis). Ova vrsta zamućenja sočiva razvija se postepeno i to redovno na oba oka.

Simptomatska katarakta (Cataracta symptomatica) predstavlja ono zamućenje sočiva koje je izazvano deponovanjem pigmenta ili fibrina na prednjoj površini sočiva. U ovaj oblik katarakte ubraja se i Cataracta toxica, koja nastaje usled različite intoksikacije.

Potpuna dijagnoza se može postaviti tek na osnovu oftalmološkog pregleda od strane veterinara.