Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Molim vas odgovorite mi, moje morsko prase je iznenada dobilo belu mrlju na sredini levog oka. Šta bi to moglo da bude? Da li je to slepilo?
Viktor

O: Simptomatska katarakta (Cataracta symptomatica) predstavlja ono zamućenje sočiva koje je izazvano deponovanjem pigmenta ili fibrina na prednjoj površini sočiva. U ovaj oblik katarakte ubraja se i Cataracta toxica, koja nastaje usled različite intoksikacije. Zamućenja sočiva u starijim uzrastu (Cataracta senilis) izazvane su nizom faktora koji dovode do promena u strukturi sočiva.

Te promene mogu da se svedu na kompleks degenerativnih stanja koja izazivaju u starosti izmenjeni cirkulacioni uslovi (sclerosis). Ova vrsta zamućenja sočiva razvija se postepeno i to redovno na oba oka.

Potpuna dijagnoza se može postaviti tek na osnovu oftalmološkog pregleda od strane veterinara, tako da vam predlažem da vašeg ljubimca odnesete na veterinarski pregled.