aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Molim Vas da mi napišete osnovne uslove držanje kajmana kao kućnog ljubimca (šta je sve potrebno od opreme, ishrana...?). Hvala unapred.
Zoran

O: Za držanje kajmana prvenstveno morate obezbediti prostrani akvaterarijum. Akvaterarijum mora biti 3-4 puta duži od dužine kajmanovog tela i dovoljno dubok da kajman može da pliva u njemu. Treba napraviti i jedan suvi deo na koji se kajman može nesmetano popeti. Minimalan terarijum bi bio dimenzija 1,5 x 1,5 x 1 metar, ako se radi o mladoj životinji. Morate uzeti u obzir da poraste i do dva metra. U terarijum morate postaviti grejč koji će održavati temperaturu od 26-36ºC, tj. da je dnevna temperatura viša od noćne. Bitna je i rasveta koja će emitovati spektar dnevnog svetla. Preporučio bih Vam Repti glo 5,0. Što se ishrane tiče, ukoliko se radi o mladoj životinjici, na jelovniku su insekti, mekušci i mladi glodari. Ishrana odraslih je meso i to riba, vodozemci, glodari i ptice. Ukoliko se hrani jednolično, potrebno je ishranu obogatiti vitaminima i mineralima za reptile.