Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Imam ženku patuljastog pinča koja se protiv naše volje uparila sa drugom rasom. Nažalost mislim da je skotna, odvela bih je kod veterinara na porođaj jer me je strah da se sama koti da mi ne bi uginula, ali mi je veterinarska ambulanta udaljena 30ak km pa bih je odvela neki dan ranije, oko 58.od parenja, pa me zbog toga zanima me da li postoji način da se izazove porođaj, Ana


O: Graviditet kod pasa  traje od 58 do 65 dana, a po nekima  i 68. dan od parenja je poslednji dan kada se može očekivati normalan porođaj i vitalno potomstvo.

Potvrda graviditeta predstavlja pregled posle 26 dana  kako bi se utvrdilo koliko ima plodova i da li su normalno formirane za taj uzrast. Sa 45 dana mogu se videti i skeleti plodova.

U celom tom periodu ishranu vaše ljubimice treba prilagoditi povećanim i posebnim potrebama majke.

Ukoliko ni do 65. dana nema nikakvih znakova bliskog porođaja, neophodno je uraditi ultra zvuk da bi se videlo stanje, broj i veličina plodova i stanje materice i reagovati izazivanjem - indukcijom porođaja koje se obavlja primenom posebnih hormonskih preparata  ili se odlučiti za carski rez.

Neposredno pred porođaj može se kod kuje uočiti nemir, koji se može javljati bilo kad u poslednjih 14 dana. Nekoliko sati pre štenjenja može se primetiti pripremanje kreveta ili gnezđenje. Pad temperature tela na 36,7-37 *C ukazuje na štenjenje u narednih 24 sata. Pojava mleka u mlečnim žlezdama takođe znači da se bliži porođaj za 12-24 h.


U ovom periodu pažljivo posmatrajte psa, a ovi znaci će Vam dati dovoljno vremena da kuju pripremite za štenjenje. U svakom slučaju možete kontaktirati Vašeg veterinara i postupiti po daljem uputstvu.


Pred kraj graviditeta se može indukovati porođaj hormonima ili obaviti carski rez ukoliko to bude potrebno ali ovakav način prekida trudnoće uvek nosi određenu dozu rizika za majku i štence i radi se samo ukoliko postoje indikacije koje ugrožavaju život majke ili plodova. Savetujem Vam da postupite po odluci Vašeg veterinara.

OZNAKE: