Mirjana Pejcic, DVM


Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.
Pet centar, Patrijarha Dimitrija 14 (Capitol Park), Beograd - Rakovica

P: Pre malo više od godinu dobila sam ženku ruskog hrčka na poklon. Ne znam koliko je bila stara u tom trenutku, u Pet centru u kojem je kupljena rekli su da postoji šansa da je trudna jer je bila dosta veća od svojih braće i sestara, ali nije bila trudna nego samo gojazna. Sinoć sam primetila malu kvržicu, koja liči na potkožnu bubuljicu kod čoveka, izmedju dve noge sa desne strane. Danas sam je odvela veterinaru, koji je rekao da postoji šansa da je to cista, pokušao ju je punktirati, ali nije ništa izvukao. Nakon toga je dao injekcijom antibiotik, i rekao da bi se trebalo povući za 7 dana. Kako živim u malom gradu i sumnjam u stručnost veterinara, jer se ne sreću često sa ovim malim krznenim životinjicama, i jer je nakon primljene injekcije, skakala i prevrtala se po kavezu, iskreno me interesuje vaše mišljenje da li sam dobro postupila. Trenutno, sat vremena nakon injekcije leži i ne mrda se, i vidim da duboko i ubrzano diše. Hvala vam. Srdačan pozdrav! Kristina


O: Od patoloških promena koje imaju izgled ispupčenja pod kožom, pomenula bih hematom, apsces, cistu i tumor.


Hematom predstavlja nakupljanje krvi u novostvorenoj šupljini (prostoru) u tkivu.Najčešće nastaje kao posledica dejstva mehaničke sile (udarac) pri čemu dolazi do cepanja krvnih sudova, izlivanja krvi i do obrazovanja hematoma. Kada pritisak izlivene krvi nadvlada pritisak u krvnom sudu koji je povređen, dolazi do prestanka isticanja krvi i rasta hematoma. Hematom je bezbolan, hladan otok. Veličina hematoma zavisi od veličine i vrste krvnog suda i kvaliteta okolnog tkiva (da li se radi o rastresitom ili kompaktnom tkivu). Sudbina hematoma zavisi od njegove veličine, od promena tkiva koje je prožeto krvlju, opštim uslova cirkulacije. Krv se u hematomu brzo gruša. Oštećeni krvni sud se zatvara trombom. Zbog veće molekularne koncentracije hematoma od okolnog tkiva, zbog razlike u osmotskim pritiscima, hematom povlači u sebe vodu pa se povećava. Posle nekoliko dana zbog retrakcije koaguluma i procesa resorpcije, tečnost se vraća u okolno tkivo. Oko hematoma se stvara zid granulacionog tkiva koje se postupno pretvara u zrelo vezivo. Punkcijom hematoma se dobija krv ili serum. Mali hematomi se mogu resorbovati u potpunosti, dok veće hematome treba otvoriti uz prethodnu punkciju na najnižoj tački hematoma. Sadržaj hematoma se mora spontano iscediti i parenteralno se aplikuju antibiotici zbog moguće infekcije.


Apscesi su novonastale šupljine koje su ispunjene gnojem, a mogu biti posledica povređivanja. Proces je okružen kapsulom, a nalaze se ispod kože. Često su praćeni bakterijskim infekcijama. Pri palpaciji abscesa zapaža se fenomen fluktuacije.


Ciste su jednostavne džepaste šupljine koje se razvijaju unutar kože. Predstavljaju vrećaste tvorevine koje su obložene slojem ćelija. Unutrašnjost ciste je ispunjena tečnošću. Ako se nalaze pod kožom, lako su opipljive i nisu bolne. Koža na tom mestu ima sve karakteristike zdrave kože, pomična je, glatka, sa očuvanim dlačnim omotačem. Cista je jasno ograničena od okolnog tkiva. Vremenom se može uvećavati, što nastaje umnožavanjem ćelija koje grade cistu.


Tumor predstavlja nekontrolisanu proliferaciju ćelija. U zavisnosti od tipa ćelija i njihovih karakteristika može se podeliti na benigne i maligne tumore. Tumori se leče hirurškim putem.

S obzirom da ste već vodili hrčka na pregled kod veterinara naš predlog je da sledite njegove savete. Veterinar koji je pregledao hrčka ima najbolji uvid u njegovo zdravstveno stanje I u mogućnosti je da postavi dijagnozu I prepiše adekvatnu terapiju.