Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Čime treba da hranim mlađ zebrica, prvih dana?
Hvala, Milan

O: Zebrica - Brachydanio rerio naziv je dobila po prugicama na telu. Vrlo su tolelerantne ribe prema drugim vrstama i vrlo su dinamične i aktivne u akvarijumu. Traže temperaturu od oko 26°C. Zebrice se dosta lako mreste, ali je potrebno osigurati opstanak ikre nakon mresta (odrasle jedinke rado pojedu ikru). Preporučuje se postavljanje mrestilišta unutar akvarijuma ili stavljanje mrežice preko dna akvarijuma.

Za mlađ zebrica se preporučuje davanje hrane Mikopan (Sera). To je kompletna hrana kojom se hrane 2 puta dnevno. U svom sastavu ima 45,9% proteina. Količina hrane treba da je mala, toliko koliko ribice pojedu za par minuta. Višak hrane truli, oduzima kiseonik i stvara nepoželjne materije koje mogu narušiti zdravlje ribica.

Takođe možete koristiti Artemia mix (Sera), hranu koja predstavlja jaja Artemije i hranljive soli. Sastav kesice se pomeša sa pola litre vode i za 24 h se izlegnu račići koji predstavljaju hranu.