Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Dobar dan! Treba mi Vaša pomoć u vezi sa sledećim: koje nutritivne elemente i u kojim količinama proizvodi pseći organizam (npr. vitamini), a koji od njih se obavezno moraju suplementirati? Zatim, koji od tih elemenata se zadržavaju u psećem organizmu i koliko dana, a koji od njih se, kao na primer kalcijum, se moraju suplementirati svaki dan? Hvala unapred na trudu i odgovoru.
Srdačan pozdrav. Ivana

O: Vitamini su grupa organskih supstanci koje su prisutne u hrani u vrlo malim količinama, a ulaze u veliki broj metaboličkih procesa.

Deficit vitamina može dovesti do nutritivnih oboljenja, a kod mladih jedinki koje su posebno podložne deficijenciji do slabljenja opšte otpornosti, pada apetita, usporenog rasta i bolesti poznate kao rahitis. Ponekada, iako u hrani ima dovoljno vitamina, organizam iz nekog razloga ne može da apsorbuje ove materije, te takođe dolazi do deficit. Na resorpciju vitamina utiču komponente hrane, lekovi, preparati koji se dodaju hrani (tečni parafin, riblje ulje, termički neobrađeno belance, presna riba itd).

Vitamini se prema rastvorljivosti dele na vitamine rastvorljive u mastima: retinol (Vitamin A), kalciferol (Vitamin D), Holekalciferol (Vitamin D3), Tokoferol (Vitamin E), Menadion (Vitamin K) i vitamine rastvorljive u vodi: vitamini B kompleksa, biotin, folna kiselina, pantotenska kiselina i vitamin C. Vitamini B kompleksa su široko rasprostranjeni u hrani animalnog porekla, a vitamin C se delom sintetiše i u organizmu.

Nutricione potrebe hidrosolubilnih vitamina su:

Tiamin: 16mg po kg telesne mase; Riboflavin: 40 mg po kilogramu telesne mase; Piridoksin:16mg po kilogramu telesne mase; Nikotinska kiselina i Niacin:0,22 mg po kilogramu telesne mase; Kobalamini 20 mg po kilogramu suve hrane; Folna kiselina: nije pouzdano utvrđena dnevna potreba; Vitamin C.

Nutricione potrebe liposolubilnih vitamina su:

A vitamin:dnevne potrebe nisu tačno odrđene, ali se smatra da je za psa dovoljna dnevna doza 66 i.j. po kilogramu telesne mase dnevno; Vitamin D: minimalne dnevne potrebe su 10 - 20 i.j. po kilogramu telesne mase dnevno, Vitamin E: potrebne količine nisu jasno definisane; Vitamin K.

Vitamini treba da se unose svakog dana, a vreme za koje se pojave znaci deficijencije je različito i zavisi od vrste vitamina i starosti životinje, zdravstvenog stanja, načina ishrane, kondicije i fizičke aktivnosti itd. Primera radi, kada bi pas jeo hranu koja u sebi ne sadrži vitamin B1, znaci deficijencije bi se pojaviili za oko 4 nedelje. 

Kalcijum, magnezijum i fosfor su najvažniji makroelemeneti kod štenaca, a hrane superpremium kvaliteta podmiruju sve potrebe za ovim materijama, a u koliko se pas hrani na neki drugi način, ili ukoliko veterinar preporuči, u periodu razvoja potrebno je dodavati vitaminsko - mineralne preparate prema preskripciji proizvođača.

Iz svih tih razloga bi preporučljivo bilo da koristite gotove hrane za pse, čiju su recepturu sastavljali timovi nutricionista, te isključivom ishranom takvom hranom su podmirene sve dnevne poterbe u hranljivim  materijama.

OZNAKE: