Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Poštovanje, recite mi čime je najbolje dezinfikovati kaveze od kunića i kojim sredstvima? Koje posledice tj. kakvi se invaliditeti javljaju kod incesta kunića i da li je za nesmetano parenje potrebna skroz različita krvna linija?
Hvala. Ivan

O: Kunići su genetski predisponirani da svoje fiziološke potrebe obavljaju na jednom mestu i oni obično sami izaberu deo kaveza gde će vršiti nuždu, a mogu se lako i naučiti da vrše nuždu na određenom mestu. To određeno mesto je potrebno svakodnevno čistiti.

Međutim bar jedanput nedeljno je potrebno kaveze isprazniti, temeljno očistiti i oprati, a poželjno bi bilo i da se s vremena na vreme i dezinfikuju.

Sredstva koja možete koristiti za dezinfekciju kaveza, a nalaze se u našoj ponudi su: Oxicid S - univerzalno i veoma efikasno sredstvo za dezinfekciju namenjeno bezbednoj i efikasnoj zaštiti od svih virusa, a takođe ima i baktericidno i fungicidno delovanje. Možete ga koristiti za dezinfekciju kako  kaveza, tako i opreme (hranilice, pojilice). Kavez prethodno detaljno očistiti, a za dezinfekciju pripremiti 1% rastvor, koji je najbolje naneti prskanjem; Sparking hutch - sprej koji se koristi za održavanje higijene u kavezima u kojima se drže kunići. Namenjeno je redovnom nedeljnom održavanju. Životinju je potrebno skloniti, temeljno očistiti i oprati kavez, isprati vodom, obrisati - osušiti kavez i na kraju isprskati ovim preparatom, koji nije potrebno ispirati.

Incest je apsolutno protivprirodan, a dokaz za to je činjenica da se parenjem u srodstvu povećava mogućnost nastanka malformacija kod potomstva. Prema nekim podacima, parenjem majke i sina, procenat mladih sa urođenim malformacijama može biti i do 80%. Ukrštanjem  braće i sestara, procenat je  takođe vrlo visok, a ukrštanjem polubraće i polusestara, procenat je nešto niži, ali takođe znatan.

Međutim, niko ne može da Vam kaže sa sigurnošću da li će i do kojih poremećaja doći, odnosno da li će se kod potomstva uopšte manifestovati loše osobine ili mane. Svaki imalo ozbiljan uzgajivač se trudi da odgaja što kvalitetnije potomke, tj. izabraće najboljeg mužjaka i ženku za rasplod i neće da dozvoli, odnosno sprečiće parenje u krvnom srodstvu.