Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Kako mogu da pomognem hrčku starom 26 dana koji je polomio nogu dok se igrao na točku? Nogu nemože da pokreće i drži je dignutu. Unapred hvala i pozdrav! Branislav Miladinović

O: Prelom (fractura) kosti označava prekid kontinuiteta koštanog tkiva. Može da nastane usled neke traume ili spontano (ukoliko je kost kroz duži period izložena delovanju neke spoljašnje sile - npr. oslabljena kost zbog neke koštane bolesti - osteomijelitis, osteoporoza i sl.). Prema izgledu, razlikujemo otvorene i zatvorene prelome.

Otvoreni prelom je povreda kod koje je prekinut integritet kože ili mišića iznad kosti zbog pomeranja koštanih fragmenata. Kod zatvorenog preloma je integritet mekih tkiva očuvan. Prema obliku, prelomi se dele na: poprečne ili kose; prelome sa više koštanih fragmenata i prelome sa defektom (otkine se deo kosti). Prema broju, mogu biti jednostruki i složeni prelomi.

Klinički, prelomi se manifestuju otokom, ponekad i krvarenjem (otvoreni prelom) ili krvnim podlivom; bolnošću; životinja štedi oboleli ekstremitet; javlja se hromost. Zbog jakog bola životinja je depresivna, uglavnom miruje, manje jede...

Prelome bi trebalo sanirati, tj. pokušati namestiti prelomljenu kost i staviti udlagu (fiksirati), kako bi zahvaćeni ekstremitet bio što mirniji i kako bi što lakše i pravilnije zarastao. Ukoliko se radi o otvorenom prelomu, potrebno je lokalno obraditi ranu, a organizam zaštititi od sekundarnih infekcija davanjem antibiotika.

Zbog svega nabrojanog, neophodno je da odnesete hrčka  kod veterinara, koji će kliničkim pregledom postaviti tačnu dijagnozu i odrediti terapiju.