ana_jovanovic2a

P.,

Odgovara: Ana Jovanović, dr. vet. med., Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

Takvu jedinku možemo ponovo "oživeti" ako je 30 do 60 minuta utopljavamo, stavimo kraj radijatora, ili bilo kog izvora toplote. Spavanje je prirodno stanje promenjenog stanja svseti (redukovane svesti), koje se  izmenjuje sa stanjem budnosti. Stadijumi spavanja i budnosti pravilno i ciklično se izmenjuju, tj. predstavljaju jedan od značajnih bioloških ritmova. Uopšteno, spavanje se opisuje kao stanje relativnog mirovanja organizma, a fiziološki gledano, ono se određuje kao stanje smanjene integracijske funkcije nervnog sistema. U toku spavanja izostaju reakcije na većinu nadražaja iz okoline, smanjena je aktivnosti skeletnih mišića, smanjen je i veći broj vegetativnih funkcija (puls, krvni pritisak, telesna temperatura, disanje), pri čemu preovladava rad parasimpaticusa, a menjaju se biopotecijali mozga. Psihička aktivnost tokom spavanja takođe je smanjena i značajno promenjena.

Postoji studija koja se tiče ljudi u kojoj je profesor Chris Idzikowski, britanski stručnjak za spavanje, analizirao šest najčešćih položaja spavanja i otkrio da svaki otkriva nešto o ljudskoj posebnosti. Sam polažaj spavanja je definisan samim karakterom, uticajem okoline i zdravstvenim stanjem individue, nezavisno radi li se o životinji ili čoveku. Male i mlade životinje često u snu menjaju položaj u "potrazi" za onim koji je najprijatniji. Nema patologije u samom položaju spavanja ako hrčak nema promene u ponašanju, pije, jede i preko noći je aktivan.