Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li patuljasti hrčak sme da se vodi na putovanje (automobilom) i da li sme da se vodi na more? Hvala, Nataša

O: Prvo putovanje predstavlja stres za svaku životinju i zato je važno obratiti posebnu pažnju na to kako bi sve stresogene faktore sveli na najmanju moguću meru. U tom smislu bih Vam preporučila da prilikom putovanja temperatura u automobilu bude približno ista kao temperatura ambijenta u kome hrčak živi. Ne bi trebalo hrčka stavljati na mesto u automobilu koje je na direktnom izvoru rashladnog vazduha.

Bilo bi idealno da ga držite u istim uslovima kao kod kuće npr. da ga transportujete u istom kavezu sa obezbeđenom vodom za piće. Zatim, možete dodavati u vodu kompleks vitamina što je inače indikovano u svim stresnim situacijama.

Na moru bi trebalo izbegavati izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i jako visoke temperature.

Preporučila bih Vam da hrčka držite pod nadzorom tokom čitavog putovanja i da reagujete na svaku promenu opšteg zdravstvenog stanja i raspoloženja, kako bi mu pravovremeno obezbedili veterinarsku pomoć ukoliko je to neophodno.

Ako procenjujete da je ovo sve što sam navela komplikovano i da ne možete hrčku obezbediti optimalne uslove tokom putovanja, hrčka možete ostaviti na čuvanje osobi od poverenja koja će brinuti o životinji.