Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Mače staro 45 dana ima stomačnu kilu, molim vas za savet.
Branislav Graovac

O: Hernije (kile) mogu biti spoljašnje, unutrašnje, urođene i stečene. Hernije mogu biti reponabilne i ireponabilne. Kod reponabilne hernije sadržaj hernijalne vrećice može se vratiti u natrag u trbušnu šupljinu, dok kod ireponabilnih sadržaj ostaje uklješten u hernijalnom prstenu. U sasvim mladih životinja može doći do spontanog izlečenja tako što jačanjem abdominalne muskulature sadržaj se sam može povući u abdomen.

U slučaju ireponabilne hernije neophodno je izvršiti hiruški zahvat.
 
Savetujem Vas da mače pregleda veterinar koji će na osnovu pregleda proceniti o kakvoj se herniji  radi i na koji način se može sanirati.
 
Abdominalne hernije (hernije u području  trbuha) su umbilikalna (pupčana hernija), ingvinalna ili skrotalna. O herniji više informacija možete pročitati ovde.


OZNAKE: