Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P:  Može li ženka gupija da promeni pol? Znam da ksifoi i platike mogu, ali me zanima može li i gupi? Hvala unapred, Nikola

O: Velika većina riba su organizmi sa različitim polovima (gonohoristi), međutim kod nekih vrsta riba javlja se dvopolnost, odnosno jedinke kod kojih postoje razvijene i muške i ženske polne stanice (sinkroni hermafroditi) ili kod kojih postoji inverzija polova (asinkroni hermafroditi). Od asinkronih hermafrodita razlikujemo protogine hermafrodite (funkcionalne ženke koje se nakon određenog stepena pretvaraju u mužjake, npr. neke Cyprinodontidae) i protoandrične hermafrodite.  

Kod protoandričnih hermafrodita jedinka je najpre mužjak, a zatim ženka (npr. komarče kod kojih inverzija pola nastupa u trećoj godini, međutim zapaženi su primerci ženki pre tog perioda, kao i stariji mužjaci). Za ove promene čini se da je značajnija masa nego dob.

Iako je promena pola poznata i relativno česta pojava kod riba (i akvarijumskih), guppy (poecilia reticulata) ne spada u tu grupu.

Proces diferencijacije pola kod riba je raznovrstan i labilan, pa zato i promenjiv delovanjem fizikalno - hemijskih i bioloških faktora. Osim prirodne promene pola, moguće je istu potaknuti veštačkim putem.

Jedan od najčešćih načina veštačke promene pola kod riba je primena različitih hormona. Na ovaj način se može promeniti pol kod više vrsta riba, gonohorista i hermafrodita, što se često koristi u akvakulturi u svrhu dobijanja jednopolnih uzgojnih populacija.

Hormoni se primenjuju na nekoliko različitih načina: oralno, imerzijom ranih stepena u rastvor hormona, injekcijama hormona i implantacijom hormonalnih umetaka u pojedina tkiva riba.