Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Pas je danas počeo da grokće. Dali smo mu vode sa malo jogurta (pošto samu vodu neće da pije) i tvrdog hleba da mu prođe kroz grlo. Inače je crni labrador i jako je halapljiv, i sve hoće da pojede. Molim vas da nam kažete šta smo trebali da uradimo, a da nije ovo. Isidora

O: Glasno disanje kod pasa sa pojavom izmenjenih, patoloških zvukova nastaje prilikom prolaska vazduha kroz predeo nosnica, ždrela, larinksa (glasnih žica) i prolaskom vazduha kroz dušnik. Ukoliko u nekoj od ovih regija dođe do pojave nekih promena prilikom prolaska vazduha kroz taj deo mogu nastati neki patološki zvuci koji se označavaju kao stirdori i stertori. Ovi zvuci mogu da se jave kako u inspirijuma tako i u ekspirijumu, a mogu da nastanu prilikom strujanja vazduha preko nekog tkiva ili preko ili kroz neku tečnost.


Promena može biti smeštena u nosnim šupljinama, na prelazu iz nosa u ždrelo, promenama na mekom nepcu, u ždrelu, prilikom ulaska vazduha u larinks i prelaskom preko glasnih žica ili prilikom strujanja vazduha kroz dušnik.

Ova tkiva mogu biti zahvaćena nekim zapaljenskim procesom koji može biti lokalnog ili sistemskog karaktera. Takođe je moguće primetiti i prisustvo stranog tela, edem sluznice, pojavu tumora, može doći do paralize laringsa koja može biti urođena ili se razviti sekundarno usled neke infekcije ili kao posledica poremećaja funkcije nerava koji inervisu ždrelo i larinks, a može doći i do kolapsa traheje itd.

Pored patoloskih promena u organima respiratornog trakta nekada ovakve promena mogu pratiti i poremećaje funkcije drugih organa i sistema organa kao što je kardiovaskularni sistem.


Savetujem Vam da psa odvedete na pregled kod veterinara kako bi se obavio pregled psa i pristupilo adekvatnoj terapiji.

OZNAKE: