Ana Jovanovic, DVM


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Poštovani, stavila sam maci fypryst combo, ali je dosta ostalo masno po dlaci. Plašim se da nisam dobro aplikovala. On se po malo otima pa me i to dodatno zabrinjava, da nisam dobro stavila. Da li treba da ponovim? Srdačan pozdrav. Bojana

 

O: Fypryst® Combo za mačke i feretke fipronil, S-metopren 50 mg + 60 mg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,
1 tuba (0,5 mL) sadrži:

 

Aktivne supstance:

Fipronil 50 mg

S-metopren 60 mg

Pomoćne supstance: Butilhidroksianizol 0,1mg , Butilhidroksitoluen 0,05 mg

Ostale pomoćne suptance su: povidon K25,polisorbat 80,etanol (96%) I dietilenglikolmonoetileter.

Indikacije kod mačaka:

Koristi se kod infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.

Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.). Efikasnost insekticida protiv novih infestacija sa odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koje su položile odrasle buve, traje 6 nedelja nakon primene.

Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Ovaj lekima dugotrajno akaricidno dejstvo protiv krpelja i do 2 nedelje (na osnovu eksperimentalnih podataka).

Eliminacija pavaši (Felicola subrostratus).

Ovaj lek može da se koristi kao deo terapijskog tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve, kada je ovo stanje ranije dijagnostikovao veterinar.

U nedostatku dostupnih podataka, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod mačića mlađih od 8 nedelja starosti i/ili lakših od 1 kg telesne mase. Lek ne treba primenjivati kod feretki ispod 6 meseci starosti.
Ne koristiti kod bolesnih životinja (npr. sistemske bolesti, povišena temperatura) ili kod
rekonvalescentnih životinja.
Ne koristiti kod kunića, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije na lek pa čak i smrtni ishod. Usled nedostatka ispitivanja, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod drugih vrsta životinja.

Nemojte prekoračivati dozu.

Kod mačaka,među veoma retkim neželjenim reakcijama, posle upotrebe primećene su prolazne reakcije na mestu aplikacije (perutanje, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo) i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Nakon primene bilo je zabeleženo i sledeće: prekomerna salivacija, reverzibilni znaci poremećaja nervnog sistema (povećana osetljivost na stimulaciju, depresija, drugi nervni simptomi) ili povraćanje.

Ako dođe do lizanja mesta primene, može se uočiti kratak period prekomerne salivacije, do koje uglavnom dolazi zbog prirode nosača.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

1 tuba od 0,5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za mačke, što odgovara minimalnoj preporučenoj dozi od 5 mg/kg za fipronil i 6 mg/kg za (S)-metopren.

Način primene: upotreba nakapavanjem.

Zbog nedostatka studija o bezbednosti, minimalni interval između dve primene je 4 nedelje.

Način primene

Izvadite tubu iz njenog pakovanja. Držite tubu u uspravnom položaju, odvrnite i skinite poklopac.
Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca na tubu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se tuba otvorila, zatim ga uklonite sa nje.
Razdvojte dlaku na leđima životinje na bazi vrata, između lopatica, tako da koža bude vidljiva.
Postavite vrh tube na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi se sadržaj u potpunosti ispraznio direktno na kožu, na jednom mestu.

Ovaj lek se sme koristiti tokom graviditeta i laktacije kod mačaka.

Ovaj lek može izazvati iritaciju sluzokože, kože i očiju. Stoga se mora izbegavati kontakt ovog leka sa ustima, kožom i očima.
Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke sapunom i vodom. Ako slučajno dođe do kontakta sa očima, treba ih pažljivo isprati čistom vodom.
Oprati ruke posle korišćenja.
Nemojte pušiti, piti niti jesti tokom primene leka.
Tretirane životinje ne treba dodirivati i deci se ne sme dozvoliti da se igraju sa njima sve dok se mesto primene ne osuši. Zato se preporučuje da se tretman ne primenjuje tokom dana, već rano uveče, i da se lečenim životinja ne dozvoli da spavaju s vlasnicima, naročito ne sa decom.

Budući da je lek po sastavu dvokomponentana emulzija,normalno je da izvesno vreme posle primene ostane masan trag na dlaci što ne treba da Vas brine,ali ni u kom slučaju nije preporučljivo ponavljane doze pre isteka četiri nedelje od prethodne primene.

 

OZNAKE: