Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Molim Vas, možete li mi reći nešto o epilepsiji kod mačaka, koji su simptomi i kako se leči? I da li se mačkama mogu davati lekovi koji se koriste kod ljudi? Hvala, Milena

O: Epilepsija je hronični neurološki poremećaj, karakterisan pojavom sporadičnih napada - kratkotrajnih epizoda abnormalne motoričke i psihičke aktivnosti. Primarna ili idiopatska epilepsija je ona čiji je uzrok nepoznat. Sekundarna ili simptomatska epilepsija javlja se kao posledica patoloških procesa u mozgu, koji ometaju njegovu normalnu funkciju (encefalitis, tumori mozga, toksini).

Epilepsija se kod mačaka javlja mnogo ređe nego kod pasa. Simptomi su uglavnom atipični, stoga je i dijagnostika bolesti teža. Naime, kod mačaka se obično javljaju kompleksniji napadi, karakterisani poremećajima u ponašanju. U zavisnosti od toga u kojem je delu mozga došlo do abnormalne aktivnosti, simptomi variraju, međutim najčešće se javljaju strah, euforija, depresija, trzanje pojedinih grupa mišića, potpuna paraliza i / ili jako slinjenje.

Kako bi se pravovremeno pomoglo životinji, u postavljanju dijagnoze velika uloga pripada i samom vlasniku koji bi trebao posmatrati svog ljubimca i detaljno beležiti kako se životinja ponašala neposredno pre, za vreme i nakon napada, koji su delovi tela bili zahvaćeni, koliko je napad trajao, učestalost napada... Na ovaj se način mogu dobiti smernice o primarnoj bolesti koja bi mogla uzrokovati epileptički napad.

Dijagnoza se postavlja na temelju iscrpne anamneze uzete od vlasnika, kompletnog kliničkog i neurološkog pregleda životinje, laboratorijskih pregleda krvi, a po potrebi se može izvršiti Rtg pregled i pregled punktata kičmene moždine.

Bolest se leči uklanjanjem primarnog uzroka, a ukoliko to nije moguće, napadi (simptomi) se kontrolišu davanjem antiepileptika. Uspeh lečenja zavisi od uzroka koji je doveo do pojave napada i od reakcije životinje na terapiju.

Upotreba lekova iz domena humane medicine se po pravilu ne preporučuje u lečenju životinja.

OZNAKE: