Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Dobila sam morsko prase pre dve nedelje i našla sam mu neke vaši u dlaci... bele su boje, duguljaste i jako sitne. Možete li mi reći šta je to i kako da ih istrebim?
Unapred hvala, Jovana

O: Prisustvo ektoparazita na koži zamorca može dovesti do oštećenja kože i do poremećaja zdravstvenog stanja, pa je brza i kompletna sanacija ovog problema neophodna. Ektoparaziti koji parazitiraju na koži kunića su šugarci, buve, grinje i vaške. 

Parazitoze mogu uznapredovati kada je loš imunološki status organizma i kada su loši zoohigijenski uslovi držanja. Ektoparaziti mogu dovesti i do različitih organskih oboljenja, kao što su anemija koja nastaje usled sisanja krvi. Boraveći na životinji, stalno uznemiruju životinju i dovode do poremećaja normalnih funkcija kože, a lezije koje nastaju predstavljaju idealno mesto za ulaz bakterija, te nastanak sekundarnih bakterijskih infekcija.

Šugarci uzročnici dermatitisa su  Sarcoptes i Notoedres. Infestacije kunića sa šugarcima, pored promena na koži, obično uzrokuju i vrlo ozbiljan svrab. U nastajanje ovih promena najčešće je uključen parazit Psoroptes cuniculi, koji uglavnom naseljava ušni kanal. Lečenje se sprovodi primenom akaricida u obliku kapi.

Buve spadaju u bezkrilne insekte sa dobro razvijenim zadnjim parom nogu koji im služi za skakanje. Njihov razvojni ciklus je potpuna metamorfoza što znači da se iz jajašca razvija larva koja se kroz tri faze razvija u odraslu buvu.

Da bi se sa sigurnošću utvrdilo o kojem se parazitu radi neophodna je vizuelna detekcija koju obavlja veterinar.
 
Savetujem vas da koristite preparate protiv ektoparazita koji su širokog spektra i kojim možete rešiti ovaj problem. To su Verminex kapi - Canina i nalaze se u ponudi Pet Centra. To je preparat koji se može koristiti za sve kućne ljubimce i predstavlja optimalnu biološku zaštitu protiv ektoparazita. Potpuno je neotrovan, bez toksičnih insekticida i drugih štetnih sastojaka.

Naravno da je neophodno istaći da se tretman protiv ektoparazita mora simultano sprovoditi i u okruženju (kavez, stambeni prostor).