Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li mogu svoju nimfu dresirati?
Nikola

O: Nivo sticanja navika i kvalitet komuniciranja vlasnika sa pticom zavisi isključivo od poverenja koje ptica stiče vremenom  prema vlasniku. Pojam "dresiranja" nimfe je u ovom slučaju nejasan jer zavisnosti od toga šta Vi očekujete, tj. koje ponašanje je za Vas prihvatljivo. Nimfe su komunikativne ptice, i ukoliko im pružite dovoljno pažnje mogu odgovarati na pojedine zahteve, a to se uglavnom svodi na penjanje na ruku, rame, reagovanje na određene glasove / "naredbe" i sl.

O pripitomljavanju nife, razumevanju njenog ponašanja i sticanju poverenja prema vlasniku, opširno smo pisali ovde i ovde.

OZNAKE: