Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam problema sa muškim mačetom starim godinu dana kod koga je konstatovana hiatalna hernija ako sam dobro razumela želudačna kila (bez rendgenskog snimanja). Molim vas da me uputite, pošto ne bismo rizikovali sa hirurškom intervecijom, postoji li nešto čime bismo ga oporavili? Neki lek, bilo šta. On odbija hranu, gubi na težini i ima ona konstantna grčenja trbuha i jako neprijatan zadah. Srdačan pozdrav, Jasmina

O: Dijafragmatska hernija predstavlja prekid kontinuiteta dijafragme i protruziju abdominalnih organa u torakalnu šupljinu.

Kod malih životinja mehanička trauma je glavni uzrok nastanka ovog poremećaja, ali takođe i urođeni defekt dijafragme dovodi do nastanka dijafragmatske hernije. Simptomi zavise od vrste i obima defekta, kao i od vremena nastanka odnosno dužine trajanja poremećaja.

Kod pasa i mačaka u akutnoj fazi javlja se karakteristično otežano disanje. Stepen otežanog disanja može ići od subkliničkog do jakog stepena, kada je i život pacijenta ugrožen, što sve zavisi u velikoj meri od organa koji čini hernijalni sadržaj. Ukoliko se radi o protruziji u želudcu može doći do nadimanja i stanje životinje se rapidno menja. U hroničnim slučajevima sistemski znaci kao što su rapidan gubitak težine, mnogo više dominiraju u odnosu na respiratorne simptome. Perkusionim pregledom torakalne šupljine ne dobija se fiziološki zvuk, već se uočava zvuk koji je karakterističan za perkusiju abdomena.

Urođen oblik ove hernije je mnogo učestaliji nego stečeni. Dijagnoza se postavlja pažljivim kliničkim pregledom, koji uključuje auskultaciju i perkusiju, koja može da nagovesti prisustvo poremećaja. Definitivna dijagnoza se može postaviti radiografijom kada se primećuje gubljenje dijafragmatske konture, prisustvo abdominalnih organa u torakalnoj šupljini, a i dislokacija želudca može biti vidna. Radiografija je neophodna za postavljanje dijagnoze.

Kao kontrast se koristi barium koji može biti dat na usta (peroralno) ili kao vodeni rastvor. Kontrast može biti aplikovan intraperitonealno.

Hirurško reponiranje je jedino rešenje. Zdravstveno stanje pacijenta mora biti stabilizovano pre hirurške intervencije.

OZNAKE: