Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Moja keruša - doberman pinč, ima 10 godina i nedavno smo ustanovili da ima simptome dijabetesa, što je potvrđeno i visokim vrednostima glikemije. Obzirom da veterinari u našem gradu nemaju dovoljno iskustva  sa dijabetesom kod pasa, nisu mogli da mi daju odgovor koju vrstu insulina treba da nabavim za psa i kako se dozira. Ja sam na svoju ruku, obzirom da sam lekar, a da se stanje psa pogoršavalo iz sata u sat, psu davala humani insulin (oko 6 ij za prvih 24h). Molim Vas da mi date savet, šta mogu da učinim da pomognem svom psu? Koji insulin je najbolje dati i kako se dozira?
Minja

O: Za terapiju diabetesa pasa koristi se medicinska hrana sa niskim sadržajem ugljenih hidrata i - u zavisnosti od nivoa glukoze u krvi - i insulinska terapija. Od medicinske hrane možete koristiti Weight control (Royal Canin) ili w/d (Hill's). Medicinske hrane se koriste tako što se pas samo njima hrani, bez ikakvih drugih dodataka, a ukupna dnevna količina hrane se podeli na minimum 3 obroka.

Terapija insulinom kreće onda kada pas slabo reaguje na medicinsku hranu, a nivo glukoze u krvi raste. Kod pasa se insulin često koristi u terapiji. Uopšteno, preparati na bazi insulina se dele u tri grupe. Prvu grupu čine preparati brzog dejstva, drugu grupu srednjeg dejstva i treću grupu dugog dejstva. Preparati se mogu podeliti i prema izvoru insulina (goveđi, svinjski ili čovečji).

Kod većine pasa se koristi insulin srednje dugog i dugog dejstva koji se aplikuju dva puta dnevno. Insulin kratkog dejstva se koristi za hitne slučajeve, kada je nivo glukoze suviše visok, kako bi se što pre snizio. Prema mojim saznanjima na našem tržištu nisu registrovani preparati na bazi insulin za pse. U inostranstvu postoje preparati  pod nazivom Caninsulin, Vetsulin, Glargine ili Lantus  koji se najčešće i koriste. S obzirom da se mogu koristiti i preparati iz humane palete, možete i te preparate koristiti, ali samo po uputstvu veterinara koji je pregledao vašeg psa.

Doze insulina variraju i individualne su. Dozu insulina vam mora prepisati veterinar kliničar nakon pregleda i utvrđivanja nivoa glukoze. Doza se nakon nekog vremena podešava, u zavisnosti od novih rezultata i opšteg stanja, a korišćenje isključivo medicinske hrane je neophodno.

OZNAKE: