Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Morsko prase staro 3 godine pre desetak dana je dobilo dijareju, nadulo se i počelo da gubi apetit. Veterinar je uspostavio dijagnozu - Meteorismus intestini. Terapija mu je bila u obliku injekcija - Enrocin S i Catostal. Primilo je 8 injekcija. Počelo se oporavljati, međutim, od juče mu je opet pogoršano stanje. Opet smo ga vodili kod veterinara i počelo je primati injekcije. Koliko je to opasno i od čega ta bolest može nastati? Hvala, Sanja

O: Digestivni poremećaji kod zamorčića su uglavnom izazvani infekcijom ili infestacijom mikroorganizmima.

Infestacija se odnosi na sledeće  mikroorganizmime: Clostridium piliforme (Tizerova bolest), Escherichia coli, Salmonella spp, Citrobacter freundii, coronavirus infekcije, Eimeria caviae, Balantidium coli, Cryptosporidium wrairi, kao i Paraspidodera uncinata.

Prisustvo nekih od navedenih vrsta mikroorganizama može kod afektiranih životinja izazvati pojavu intenzivnih simptoma: uporna dijareja, dehidracija i smrt, ili čak infekcija prođe potpuno asimptomatski.

Terapija je u skoro svim slučajevima ista: dijetetska ishrana sa smanjenom količinom gotove hrane i povećanim dodatkom sena. Poželjno je dodavati i probiotske kulture i preparate na bazi C vitamina.

Antibiotsku terapiju treba sprovoditi oprezno, jer antibiotici svoj efekat ispoljavaju ne samo na patogenoj mikroflori, već i na saprofitnoj, koja je zamorčićima neophodna za regulisanje procesa varenja. Enrofloksacin i hloramfenikol se smeju primenjivati samo parenteralno, sa oprezom.

Narušavanjem saprofitne mikroflore dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja.

Savetovala bih Vam da preduzmete dijetetske mere i da razgovarate sa Vašim veterinarom oko dodavanja probiotika.